Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Separace odpadů v obci Želechovice nad Dřevnicí

Typ: ostatní
separace odpadůSeparace odpadů v obci Želechovice nad Dřevnicí
Číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0004008
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Cílem projektu je zvýšení podílu materiálového využití odpadů, pořízení vybavení ke sběru separovaného odpadu v obci Želechovice nad Dřevnicí. V rámci projektu dojde k doplnění kontejnerů pro separaci skla, papíru, plastů a bioodpadů do spádového území. Realizací tohoto projektu dojde ke zvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování či třídění o 48,48 t/rok.
Celkové způsobilé výdaje: 635 153 Kč
Dotace EU: 539 880 Kč (85 %)
Příspěvek příjemce podpory: 95 273 Kč (15 %)
Datum zahájení realizace projektu: 20. 6. 2018 Datum plánovaného ukončení projektu: 31.1. 2019
Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR Příjemce dotace: Obec Želechovice nad Dřevnicí.


Vytvořeno: 6. 11. 2018
Poslední aktualizace: 6. 11. 2018 11:02
Autor: Správce Webu