Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Významné jubileum v naší obci

Dne 18. prosince 2014 obyvatelka naší obce paní učitelka Štěpánka Světlíková oslavila významné životní jubileum nádherné 100. narozeniny.

Paní Světlíková bezesporu patří mezi významné osobnosti Želechovic nad Dřevnicí. Díky pedagogické profesi se podílela na výchově a vzdělání několika generací svých žáků. Narodila se v Kroměříži, v rodném městě vystudovala učitelský ústav. Jejím prvním působištěm byly Dvorce u Levoče na Slovensku, většinu profesního života strávila jako učitelka 1. a 2. třídy v Želechovicích nad Dřevnicí.  Má 3 dcery, 6 vnuků a 13 pravnuků.
Přesně v tento den se zástupci obce - starosta Michal špendlík, předseda kulturního a sociálního výboru – Radek Šarman, členka kulturního a sociálního výboru – Eva Rosíková, referentka obce – Jitka Klásková a dvě děvčátka ze Základní školy v Želechovicích nad Dřevnicí - Erička Steinerová a Liduška Mičulková, vydali oslavenkyni popřát do rodinného domu na ul. 4. května, kde paní Světlíková od roku 1942 žije. Nejdříve proběhly velké gratulace s přáním a pak následovalo kulturní vystoupení děvčat ve formě několika básniček, písniček, koled, ze kterého, jakožto bývalá učitelka I. stupně, byla paní Světlíková velmi potěšena. Nadšená byla i z dárků nejvíce v podobě knih, které paní Světlíková má velmi ráda, stále je horlivou čtenářkou.
V tento den přišli gratulovat i zástupci Českého červeného kříže ze Želechovic nad Dřevnicí paní Jana Richterová s manželem, který je žákem paní učitelky Světlíkové, ten jí jako dárek  přinesl kopii jeho vysvědčení z první třídy, které mu ona osobně vypisovala.
Dále pak přijela pogratulovat, coby nejstarší člence Českého Červeného kříže na Zlínsku, i zástupkyně ČCK Zlín - paní  Anna Vařáková.
Atmosféra společného přátelského posezení s gratulacemi, následným občerstvením a bohatým vyprávěním ze života paní Štěpánky Světlíkové, byla opravdu velmi příjemná. Všichni jsme byli nadšeni z pohody, energie a elánu, který z oslavenkyně doslova vyzařoval. Děkujeme paní Štěpánce Světlíkové i její rodině, že jsme ji mohli navštívit a popřát.

Za vedení obce, obecní zastupitelstvo a všechny občany naší obce Vám vážená paní Štěpánko Světlíková, do dalších let ještě jednou přejeme mnoho zdraví, rodinné pohody, radosti, elánu a životního optimismu.

Starosta obce Michal Špendlík