Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

INFORMACE Z OBCE

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 2017

Zveme všechny občany na slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které se letos opět uskuteční v prostorách před obchodem Jednota v Želechovicích nad Dřevnicí v pátek 1. prosince 2017 od 15:00 hodin.
 

Rozsvícení vánočního stromu na Pasekách

V sobotu 2. prosince 2017 bude rozsvíven vánoční strom na Pasekách. Program začíná ve 14:00 hodin.


MIKULÁŠSKÝ KARNEVAL

V sobotu 9. prosince 2017 se bude na Sokolovně v Želechovicích nad Dřevnicí konat MIKULÁŠSKÝ KARNEVAL.

Rozklikávací rozpočet obce

Rozpočet

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah


Úřední deska

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Pozvánka na 19. veřejné zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí14.11.201730.11.2017
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/135019-Z AFRICKÝ MOR PRASAT09.11.201725.11.2017
Návrh opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství č.j.66595/2017-MZE-1621208.11.201724.11.2017
Změna nařízení státní veterinární správy č. j. SVS/2017/133666-Z07.11.201723.11.2017
Záměr pronájmu v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí - pozemky p. č. 174/4, p. č. 177/1 a p. č. 178/106.11.201722.11.2017
Záměr výpůjčky v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí - pozemky p. č. 174/4, p. č. 177/1 a p. č. 178/106.11.201722.11.2017
Záměr směny v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí pozemeků p. č. 174/3, p. č. 177/1, 178/1 za pozemek p. č. 162/206.11.201722.11.2017
Záměr prodeje v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí - pozemky p. č. 457/14,457/15,457/16,457/17,457/18,457/19,457/20 oddělených na základě GP č. 1623-23/2017 z původních pozemků p. č. 456/3,456/4,456/5,456/6,457/1,457/2,457/1006.11.201722.11.2017
Záměr pronájmu v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí - části pozemku p. č. 711/106.11.201722.11.2017
Záměr bezúplatného převodu v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí - pozemky p.č. 598/4, 735/1 598/6 oddělený z původních pozemků p. č. 598/5 a p. č. 735/2 geometrickým plánem č. 1538-7881/201406.11.201722.11.2017
Záměr výpůjčky v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí - části pozemku p. č. 711/106.11.201722.11.2017
Výzva podle § 65 odst. 3 zákona 256/2013 Sb, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v KN dostatečně určitě21.09.201731.12.2023
Návrh opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství č.j. 55197/2017-MZE-1621215.09.201731.03.2018
Informace od společnosti CETIN26.01.2016
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví pro provozovatele stravovacích a potravinářských zařízení a pro vývoz lihovin21.09.2012

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 2/2016 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů20.12.2016
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2016 Požární řád10.10.2016
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 2/2015 o místním polatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů12.12.2015
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1 /2015, kterou se zrušují OZV č 1/2009 a OZV č. 9/2009 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odtraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem25.06.2015
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2014, kterou se mění OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů21.11.2014
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 2/2013, kterou se mění OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů10.12.2013
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2013, kterou se zrušuje OZV č. 4/2009 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné tech. herní zařízení a OZV č. 5/2010, kterou kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2009 o místním poplatku za prov.VHP09.12.2013
Nařízení obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2013 Tržní řád04.06.2013
Grafická příloha č. 1 k nařízení obce Želechovice nad Dřevnící č. 1/2013 Tržní řád - tržní místo č. 104.06.2013
Grafická příloha č. 2 k nařízení obce Želechovice nad Dřevnící č. 1/2013 Tržní řád - tržní místo č. 204.06.2013
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice Dřevnicí č. 1/2012, kterou se zrušuje OZV č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovaní komunálních odpadů04.12.2012
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2011, kterou se zrušují OZV č. 2/2009, OZV č. 10/2009, OZV č. 3/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom. odp. - ZRUŠENA OZV Č. 1/2012, DNE 01.01.201301.12.2011
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 2/2011, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku ze psů01.12.2011
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 5/2010, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2009 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj - ZRUŠENA OZV Č. 1/2013, DNE 25.12.201316.12.2010
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č.4/2010, kterou se zrušuje OZV č. 3/2009 o místním poplatku ze psů16.12.2010
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice č. 3/2010, kterou se mění a doplňuje OZV č. 2/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - ZRUŠENA OZV Č. 1/2011, DNE 01.01.201216.12.2010
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 6/2010 Požární řád, ZRUŠENA OZV Č. 1/2016, DNE 10.10.201616.12.2010
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č.2/2010 o stanovení koeficientu daně z nemovitostí05.05.2010
Grafická příloha č.4 k obecně závazné vyhlášce obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2010 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích26.02.2010
Grafická příloha č.3 k obecně závazné vyhlášce obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2010 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích26.02.2010
Grafická příloha č.2 k obecně závazné vyhlášce obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2010 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích26.02.2010
Grafická příloha č.1 k obecně závazné vyhlášce obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2010 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích26.02.2010
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2010 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích26.02.2010
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice č. 10/2009, kterou se mění a doplňuje OZV č. 2/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - ZRUŠENA OZV Č. 1/2011, DNE 01.01.201218.12.2009
Obecně závazná vyhláška obce č. 9/2009, kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/2009 o nakládání s komunálním odpadem o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - ZRUŠENA OZV Č. 1/2015, DNE 11.07.201513.11.2009
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 8/2009, kterou se ruší OZV č. 6/2009 o stanovení místního koeficientu daně z nemovitosti13.11.2009
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 7/2009, kterou se ruší OZV č. 5/2009 Řád veřejného pohřebiště13.11.2009
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 6 /2009 o stanovení místního koeficientu daně z nemovitostí - ZRUŠENA OZV Č. 8/2009, DNE 1.1.201026.06.2009
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 5/2009 Řád veřejného pohřebiště - ZRUŠENA OZV Č. 7/2009, DNE 13.11.200929.05.2009
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 4/2009 o místním poplatku za prvovzovaný výherní hrací přístroj - ZRUŠENA OZV Č. 1/2013, DNE 20.12.201327.02.2009
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nd Dřevnicí č. 3/2009 o místním poplatku ze psů - ZRUŠENA OZV Č. 4/2010, DNE 01.01.201127.02.2009
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 2/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - ZRUŠENA OZV Č. 1/2011, DNE 01.01.201227.02.2009
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2009 o nakládání s komunálním odpadem o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - ZRUŠENA OZV č. 1/2015, DNE 11.07.201527.02.2009

Výpisy usnesení ze schůzí rady obce

Závěrečný účet a rozpočet obce

Ostatní