Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rozklikávací rozpočet obce

Rozpočet

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah


Úřední deska

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Opatření obecné povahy obecné nakládání s povrchovými vodami č.j. OOP-002/201722.09.201708.10.2017
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/112755-Z VČELÍ MOR22.09.201708.10.2017
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/112756-Z VČELÍ MOR22.09.201708.10.2017
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/112758-Z VČELÍ MOR22.09.201708.10.2017
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/112759-Z VČELÍ MOR22.09.201708.10.2017
Výzva podle § 65 odst. 3 zákona 256/2013 Sb, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v KN dostatečně určitě21.09.201731.12.2023
Záměr výpůjčky v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí - pozemky p. č. 174/4 p. č. 177/119.09.201705.10.2017
Záměr pronájmu v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí - pozemky p. č. 174/4 p. č. 177/119.09.201705.10.2017
Záměr směny v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí pozemeků p. č. 174/3 a p. č. 177/1 za pozemek p. č. 162/219.09.201705.10.2017
Záměr směny poz. p. č. 598/4 o výměře 517 m2, poz. p. č. 735/1 o výměře 808 m2, poz. p. č. 598/6 o výměře 58 m2 nacházející se v k. ú. obce Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001 za pozemky díl „a“ o výměře 3 m2, oddělený z původního pozemku p.19.09.201705.10.2017
Záměr pronájmu v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí - pozemku p. č. 30719.09.201705.10.2017
Ministerstvo životního prostředí Olomouc, veřejná vyhláška-Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí-Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice18.09.201704.10.2017
Záměr převodu nemovitých věcí - Zlínský kraj č.j. KUZL 63306/201718.09.201705.11.2017
Návrh opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství č.j. 55197/2017-MZE-1621215.09.201731.03.2018
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 04.10.201712.09.201705.10.2017
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/108326-Z AFRICKÝ MOR PRASAT11.09.201727.09.2017
Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/108438-Z AFRICKÝ MOR PRASAT11.09.201727.09.2017
Dražební vyhláška č.j.:169EX 7126/13-10617.08.201706.10.2017
Opatření obecné povahy obecné nakládání s povrchovými vodami č.j. OOP-001/201716.08.2017
Informace od společnosti CETIN26.01.2016
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví pro provozovatele stravovacích a potravinářských zařízení a pro vývoz lihovin21.09.2012

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 2/2016 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů20.12.2016
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2016 Požární řád10.10.2016
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 2/2015 o místním polatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů12.12.2015
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1 /2015, kterou se zrušují OZV č 1/2009 a OZV č. 9/2009 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odtraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem25.06.2015
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2014, kterou se mění OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů21.11.2014
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 2/2013, kterou se mění OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů10.12.2013
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2013, kterou se zrušuje OZV č. 4/2009 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné tech. herní zařízení a OZV č. 5/2010, kterou kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2009 o místním poplatku za prov.VHP09.12.2013
Nařízení obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2013 Tržní řád04.06.2013
Grafická příloha č. 1 k nařízení obce Želechovice nad Dřevnící č. 1/2013 Tržní řád - tržní místo č. 104.06.2013
Grafická příloha č. 2 k nařízení obce Želechovice nad Dřevnící č. 1/2013 Tržní řád - tržní místo č. 204.06.2013
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice Dřevnicí č. 1/2012, kterou se zrušuje OZV č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovaní komunálních odpadů04.12.2012
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2011, kterou se zrušují OZV č. 2/2009, OZV č. 10/2009, OZV č. 3/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom. odp. - ZRUŠENA OZV Č. 1/2012, DNE 01.01.201301.12.2011
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 2/2011, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku ze psů01.12.2011
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 5/2010, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2009 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj - ZRUŠENA OZV Č. 1/2013, DNE 25.12.201316.12.2010
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č.4/2010, kterou se zrušuje OZV č. 3/2009 o místním poplatku ze psů16.12.2010
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice č. 3/2010, kterou se mění a doplňuje OZV č. 2/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - ZRUŠENA OZV Č. 1/2011, DNE 01.01.201216.12.2010
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 6/2010 Požární řád, ZRUŠENA OZV Č. 1/2016, DNE 10.10.201616.12.2010
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č.2/2010 o stanovení koeficientu daně z nemovitostí05.05.2010
Grafická příloha č.4 k obecně závazné vyhlášce obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2010 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích26.02.2010
Grafická příloha č.3 k obecně závazné vyhlášce obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2010 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích26.02.2010
Grafická příloha č.2 k obecně závazné vyhlášce obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2010 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích26.02.2010
Grafická příloha č.1 k obecně závazné vyhlášce obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2010 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích26.02.2010
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2010 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích26.02.2010
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice č. 10/2009, kterou se mění a doplňuje OZV č. 2/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - ZRUŠENA OZV Č. 1/2011, DNE 01.01.201218.12.2009
Obecně závazná vyhláška obce č. 9/2009, kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/2009 o nakládání s komunálním odpadem o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - ZRUŠENA OZV Č. 1/2015, DNE 11.07.201513.11.2009
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 8/2009, kterou se ruší OZV č. 6/2009 o stanovení místního koeficientu daně z nemovitosti13.11.2009
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 7/2009, kterou se ruší OZV č. 5/2009 Řád veřejného pohřebiště13.11.2009
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 6 /2009 o stanovení místního koeficientu daně z nemovitostí - ZRUŠENA OZV Č. 8/2009, DNE 1.1.201026.06.2009
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 5/2009 Řád veřejného pohřebiště - ZRUŠENA OZV Č. 7/2009, DNE 13.11.200929.05.2009
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 4/2009 o místním poplatku za prvovzovaný výherní hrací přístroj - ZRUŠENA OZV Č. 1/2013, DNE 20.12.201327.02.2009
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nd Dřevnicí č. 3/2009 o místním poplatku ze psů - ZRUŠENA OZV Č. 4/2010, DNE 01.01.201127.02.2009
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 2/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - ZRUŠENA OZV Č. 1/2011, DNE 01.01.201227.02.2009
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2009 o nakládání s komunálním odpadem o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - ZRUŠENA OZV č. 1/2015, DNE 11.07.201527.02.2009

Výpisy usnesení zastupitelstva z veřejných zasedání

Závěrečný účet a rozpočet obce

Ostatní

Volby

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 20.-21.10.201727.07.201722.10.2017