Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Úřední deska

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Záměr prodeje části pozemku p.č. 2513/3 o výměře 168 m2 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí14.05.201930.05.2019
Záměr prodeje části pozemku p.č. 2513/3 o výměře 130 m2 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí14.05.201930.05.2019
Nařízení státní veterinární správy č.j. SVS/2019/058521-Z13.05.201929.05.2019
Dražební vyhláška č.j.: 1082592/19/3301-80542-70688309.05.201931.05.2019
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, které se uskuteční ve dnech 24. a 25. května 201906.05.201925.05.2019
Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi-o výkonu přenesené působnosti na úseku projednání přestupků30.04.2019
Obec Želechovice nad Dřevnicí obecní vodovod - porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 201826.04.201928.05.2019
Finanční úřad pro Zlínský kraj - Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 201923.04.201931.05.2019
Oznámení o záměru na uzavření smlouvy s DSZO18.04.201901.07.2019
Záměr převodu nemovitých věcí č.j. KUZL25331/201917.04.201916.06.2019
Katastr nemovitostí - aktualizace seznamu vlastníků k 1.2.201909.04.201931.12.2023
Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do EP 24.-25.5.201909.04.201925.05.2019
Veřejná vyhláška -OOP č.j. 18918/2019-MZE-1621204.04.201931.12.2022
Výzva podle § 65 odst. 3 zákona 256/2013 Sb, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v KN dostatečně určitě15.03.201831.12.2023
Informace od společnosti CETIN26.01.2016
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví pro provozovatele stravovacích a potravinářských zařízení a pro vývoz lihovin21.09.2012

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2018 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů PLATNÁ28.11.2018
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2017 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ZRUŠENA OZV Č. 1/2015, DNE 01.01.201723.11.2017
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 2/2017 O nočním klidu PLATNÁ23.11.2017
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 2/2016 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ZRUŠENA OZV Č. 1/2017, DNE 01.01.201820.12.2016
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2016 Požární řád PLATNÁ10.10.2016
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 2/2015 o místním polatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ZRUŠENA OZV Č. 1/2014, DNE 01.01.201612.12.2015
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1 /2015, kterou se zrušují OZV č 1/2009 a OZV č. 9/2009 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odtraňování komunálních odpadů a nakládání se staveb. odpadem PLATNÁ25.06.2015
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2014, kterou se mění OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů21.11.2014
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 2/2013, kterou se mění OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů10.12.2013
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2013, kterou se zrušuje OZV č. 4/2009 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné tech. herní zařízení a OZV č. 5/2010, kterou kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2009 o místním poplatku za prov.VHP09.12.2013
Nařízení obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2013 Tržní řád04.06.2013
Grafická příloha č. 1 k nařízení obce Želechovice nad Dřevnící č. 1/2013 Tržní řád - tržní místo č. 104.06.2013
Grafická příloha č. 2 k nařízení obce Želechovice nad Dřevnící č. 1/2013 Tržní řád - tržní místo č. 204.06.2013
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice Dřevnicí č. 1/2012, kterou se zrušuje OZV č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovaní komunálních odpadů04.12.2012
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2011, kterou se zrušují OZV č. 2/2009, OZV č. 10/2009, OZV č. 3/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom. odp. - ZRUŠENA OZV Č. 1/2012, DNE 01.01.201301.12.2011
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 2/2011, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku ze psů01.12.2011
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 5/2010, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2009 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj - ZRUŠENA OZV Č. 1/2013, DNE 25.12.201316.12.2010
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č.4/2010, kterou se zrušuje OZV č. 3/2009 o místním poplatku ze psů16.12.2010
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice č. 3/2010, kterou se mění a doplňuje OZV č. 2/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - ZRUŠENA OZV Č. 1/2011, DNE 01.01.201216.12.2010
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 6/2010 Požární řád, ZRUŠENA OZV Č. 1/2016, DNE 10.10.201616.12.2010
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č.2/2010 o stanovení koeficientu daně z nemovitostí05.05.2010
Grafická příloha č.4 k obecně závazné vyhlášce obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2010 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích26.02.2010
Grafická příloha č.3 k obecně závazné vyhlášce obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2010 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích26.02.2010
Grafická příloha č.2 k obecně závazné vyhlášce obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2010 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích26.02.2010
Grafická příloha č.1 k obecně závazné vyhlášce obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2010 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích26.02.2010
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2010 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích26.02.2010
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice č. 10/2009, kterou se mění a doplňuje OZV č. 2/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - ZRUŠENA OZV Č. 1/2011, DNE 01.01.201218.12.2009
Obecně závazná vyhláška obce č. 9/2009, kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/2009 o nakládání s komunálním odpadem o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - ZRUŠENA OZV Č. 1/2015, DNE 11.07.201513.11.2009
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 8/2009, kterou se ruší OZV č. 6/2009 o stanovení místního koeficientu daně z nemovitosti13.11.2009
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 7/2009, kterou se ruší OZV č. 5/2009 Řád veřejného pohřebiště13.11.2009
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 6 /2009 o stanovení místního koeficientu daně z nemovitostí - ZRUŠENA OZV Č. 8/2009, DNE 1.1.201026.06.2009
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 5/2009 Řád veřejného pohřebiště - ZRUŠENA OZV Č. 7/2009, DNE 13.11.200929.05.2009
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 4/2009 o místním poplatku za prvovzovaný výherní hrací přístroj - ZRUŠENA OZV Č. 1/2013, DNE 20.12.201327.02.2009
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nd Dřevnicí č. 3/2009 o místním poplatku ze psů - ZRUŠENA OZV Č. 4/2010, DNE 01.01.201127.02.2009
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 2/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - ZRUŠENA OZV Č. 1/2011, DNE 01.01.201227.02.2009
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2009 o nakládání s komunálním odpadem o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - ZRUŠENA OZV č. 1/2015, DNE 11.07.201527.02.2009

Výpisy usnesení ze schůzí rady obce

Závěrečný účet a rozpočet obce

Ostatní

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK