Svoz odpadu

Svoz odpadu

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Svoz odpadu

Třiďme odpad! Každý důvod je dobrý

Systém svozu komunálních odpadů


Stávající systém svozu komunálních odpadů je týdenní a tvoří jeden z nejvýraznějších výdajů obecního rozpočtu. V odpadovém hospodářství tvoří mimo popelnice či kontejnery významnou položku i naplněné plastové pytle, které občané dávají ve svozový den vedle plných popelnic. Pracovníci TS Zlín evidují každý takto vystavený pytel bez ohledu na jeho velikost.
Protože za manipulaci s malou popelnicí o objemu 120 l (110 l kovové) TS Zlín účtují dohodnutou cenu 28 Kč/1 ks malé popelnice, je výhodnější, pokud si občané přikoupí ke své stávající popelnici ještě navíc jednu malou popelnici, do které mohou uložit přebytečný odpad.

Roční poplatek za odpad je složen z pevné a pohyblivé části. Pro rok 2019 byl zastupitelstvem obce schválen poplatek ve výši 500 Kč na osobu, přičemž skutečné náklady na svoz komunálního odpadu činí 713 Kč na osobu. Obec tedy doplácí jen v této části odpadů cca 700 000 Kč ročně.

Od dubna 2019 bude přijat soubor opatření, která by měla napomoci ještě důslednějšímu třídění odpadů z domácností.

  1. Každá popelnice bude opatřena čárovým kódem, který bude při každém svozu z popelnice načten a počet svozů bude každé domácnosti evidován k výpočtu výše poplatku na příští rok. Čárový kód obdržíte společně se známkou po zaplacení poplatku na obecním úřadě. Záleží tedy na každém z nás, jak budeme s odpady hospodařit a kolik za ně zaplatíme. Jinými slovy, pokud nebudu mít popelnici plnou, tak ji nenechám vyvézt. Máme za to, že tato motivace nás naučí odpady třídit natolik, že poplatky za svoz pro nás nebudou žádnou přítěží.
  2. Zastupitelstvo obce rozhodlo snížit četnost svozů komunálního odpadu jednou za čtrnáct dnů. Pro každého z nás to znamená, brát třídění různých druhů odpadu z našich domácností opravdu vážně. Nakonec zjistíme, že do popelnice nemusíme dávat víc než je nezbytné. Je třeba si také uvědomit, že vyhodit odpad do popelnice je ten nejdražší způsob likvidace.

V blízké budoucnosti chceme občanům usnadnit nakládání s odpady také tím, že plánujeme zřízení sběrného dvora, kde bude možno uložit odpady všeho druhu mimo směsný komunální. Rok 2019 bude prozatím zkušební a od roku 2020 již bude nový motivační systém uveden do praxe.

Na obecním úřadě nabízíme k přímému prodeji občanům tyto popelnice za nákupní ceny:
- Malá popelnice 120 l černá ……...800 Kč/ks včetně DPH.
- Velká popelnice 240 l černá……..1100 Kč/ks včetně DPH.

Mobilní svozy odpadů a svozy plastů
Svozy plastů probíhají v pracovní den v pondělí ve vyznačeném termínu, kdy Technické služby sbírají pytle od jednotlivých domů. Zároveň zůstal zachován systém svozu ze žlutých kontejnerů na stávajících stanovištích. Žluté pytle občané obdrží spolu se štítky na popelnici při platbě místního poplatku za komunální odpad na obecním úřadě.

Mobilní svozy a svozy nebezpečného odpadu probíhají vždy v sobotu ve vyznačených termínech od stanoviště v obci za Jednotou v čase od 8,00 h do 10,00 h a na Pasekách od stanoviště u Eposu od 10,00 h do 11,00 h. Žádáme občany, aby večer před datem svozu nevytvářeli černé skládky na těchto stanovištích.

Termíny svozů odpadu v roce 2019

Směsný komunální odpad,

svoz 1x týdně leden - březen, 1x za 14 dní duben - prosinec 

5.1. 11.1. 18.1. 25.1. 1.2. 8.2. 15.2. 22.2. 1.3. 8.3. 15.3. 22.3. 29.3.
12.4. 27.4. 10.5. 24.5. 7.6. 21.6. 5.7. 19.7. 2.8. 16.8. 30.8. 13.9. 27.9.
11.10.  25.10. 8.11. 22.11. 6.12. 20.12.              


V roce 2019 je termín svozu plastů vždy na VYBRANÁ PONDĚLÍ v měsíci.

Sáčkový svoz plastů, 1x měsíčně

14.1. 11.2. 11.3. 15.4. 13.5. 10.6. 15.7. 12.8. 9.9. 14.10. 11.11. 9.12.


Svozy nebezpečného odpadu

15.6. 2.11.


Mobilní svozy

20.4. 15.6. 7.9. 2.11.


 

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK