Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Volby 2020

 
volby 2020

INFORMACE Z OBCE

PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ

PO - STŘ

 

8:00-12:00

14:00-17:00

8:00-12:00

ÚTERÝ A ČTVRTEK PŘÍSTUP DO KANCELÁŘÍ OBECNÍHO ÚŘADU PRO VEŘEJNOST

U Z A V Ř E N

K VYŘIZOVÁNÍ NUTNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ MOHOU OBČANÉ VYUŽÍVAT

TELEFONNÍ SPOJENÍ: 775 569 118

NEBO E-MAILOVÝ KONTAKT: obec@zelechovice.eu

Přerušení dodávky elektrické energie v obci

Koronavir Covid-19

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Oprava poničeného kříže

V Želechovickém zpravodaji 1-2012, v článku o historii křížů v naší obci, se zmínil jeho autor P. Hurta o tom, že se připravuje obnovení kříže na kopci Stráž. Pro vaši informaci bych o této akci chtěla alespoň něco málo nastínit.

Koncem loňského roku se na vedení obce obrátila skupina našich spoluobčanů (pánové Petr Pulkrábek, Adam Pulkrábek, Miloslav Hlavička, Jaroslav Šopík a dále Vojtěch Londýn z Provodova) s iniciativou obnovit starý kříž na cestě nad Želechovicemi, vedoucí od evangelického hřbitova směrem k Vyhlídce – tedy Na Stráži. Lokalitě se dodnes říká „ U křížku, Ke křížku“, i když samotného původce názvu zde budete hledat marně.
Myšlenku obnovení tohoto sakrálního místa jsme uvítali a přislíbili jsme podporu, ostatně jako každé snaze zlepšit podmínky života v obci nebo vrátit život něčemu, co z minulosti v obci zaniklo a bylo součástí zdejšího dění. Tento kříž byl postaven již v roce 1906 a konaly se k němu pravidelně průvody, zřejmě s prosbami za úrodu, nebo se u něj zastavovaly s modlitbou pohřební průvody Pasekářů cestou do kostela. Dnes by se kříž mohl stát navíc příjemným místem k odpočinku, cílem procházek nejenom Želechovjanů s krásnou vyhlídkou do širokého okolí.
Při první obhlídce místa bylo vidět pouze koruny dvou starých lip, kterak vykukují z bujného, hustého náletového porostu. Pulkrábkovi vysekali cestičku do středu houštiny a zde objevili svalené torzo podstavce kříže a základový kámen. Kříž samotný zde nalezen nebyl.
Na jaře letošního roku jsme se znova sešli, abychom si domluvili další postup. Pan Petr Pulkrábek i radní pan Stanislav Pištěk  vyhledali několik dobových fotografií místa, dohodli jsme se, že se budeme snažit místo obnovit co možná nejvěrněji. Zjara se ke skupině aktivně připojil také pan Jan Pešl a s technikou, kterou vlastní, provedl perfektní vyčištění lokality odnáletových dřevin, včetně jejich odklizení pomocí štěpkování. Místo vskutku prohlédlo a byla zde již umístěna i lavička, takže je možno pokochat se pohledem kolem dokola téměř celých Želechovic. Doporučujeme!
Pan farář Vaďura, který byl námi také osloven, neboť bez jeho spolupráce ani nelze takovou akci provést, se také s velkou chutí zapojil do hledání torza kříže nebo alespoň těla Krista, neboť podle některých informací byl údajně v minulosti odvezen na Hvozdnou. Na žádost pana faráře i prosbu nás z obecního úřadu Hvozdenští velmi poctivě prohledali faru, kostel i jejich okolí, ale bohužel nic nenašli. Za jejich vstřícnost jim chci i touto cestou poděkovat, zejména panu starostovi Válkovi.
Pomoc bez zaváhání přislíbily také oba sbory dobrovolných hasičů, které máme v obci, teď jen čekáme na vhodnou příležitost, kdy jejich ruce zapojíme do práce.
Protože se nám nepodařilo kříž najít, oslovíme v první fázi okolní obce a za pomoci pana faráře i okolní farnosti, zdali bychom na Stráži nemohli umístit vhodný kříž, který u nich třeba nemá využití. Tato cesta by jistě byla nejméně nákladná a také nejrychlejší. Pokud však bude naše snaha bezvýsledná, předložíme zastupitelstvu k odsouhlasení záměr dalšího postupu i s předpokládaným vyčíslením potřebných financí, případně se zapojením možných dotací. V úvahu přitom musíme také vzít také nutnost zrestaurování podstavce kříže, včetně přesekání písma. Oplocení podle dobových reálií již připravuje pan Miloslav Hlavička.
Vedení obce má radost z toho, že mezi námi žijí lidé, kterým není lhostejné, že něco pěkného z minulosti zaniklo. Vždycky  tyto snahy vnímáme jako potvrzení faktu, že osamostatnění obce bylo dobrým krokem, který vede k zájmu našich občanů o život v obci a posílení hrdosti a pocitu sounáležitosti k místu,v němž žijeme.
JUDr.Pavla Paprčková, místostarostka
Pro srovnání fotografie z jara 2011 a z jara 2012