Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Paní Marie Rosíková - 100. narozeniny

Významné jubileum v naší obci
Den 20. ledna 2012 se v obnovené historii naší obce pojí s významnou událostí. Paní Marie Rosíková, z ulice Přílucké, ze symbolického čísla popisného 1, slaví nádherné 100. narozeniny.

A je obdivuhodné v jaké kondici! Paní Rosíková  je tak nejstarší zde žijící občankou obce.
V tento den se členové vedení obce – starosta Michal Špendlík, místostarostka Pavla Paprčková a radní Stanislav Pištěk – osobně zúčastnili oslavy, kterou pro paní Marii Rosíkovou připravil její syn s manželkou. Oba se o jubilantku opravdu vzorně starají, což se projevilo i v průběhu těchto slavnostních chvil.
Přinesli jsme nejen květiny a něco dobrého „na zub“, ale především obrovskou gratulaci!
Bylo velmi zajímavé a pro nás podnětné popovídat si a vyslechnout si vzpomínky oslavenkyně.
Vždyť si stačí promítnout, co všechno za svůj dlouhý život prožila – 1. světovou válku, v jejímž průběhu přišla o maminku, v době, kdy tatínek bojoval na frontě, 1. republiku se všemi kladnými i stinnými stránkami, těžké roky Protektorátu a poté zase dobu, kdy musela tvrdě pracovat v tehdejším JZD. Žila však svůj život poctivě a ve shodě se svým svědomím. To je jistě skutečnost, která dává člověku vnitřní klid a pokoj. V osmdesátých letech ovdověla, ale blízká přítomnost syna a jeho rodiny je jí oporou.Ne všechno bylo a je lehké,ale svůj život má paní Rosíková pevně zakotvený , ví, kam její životní snažení směřuje.  
Všechno toto přispívá k tomu, že paní Marie Rosíková, v kruhu své rodiny a přátel, a i spolu s námi, mohla svoji „ stovku“ důstojně  oslavit.
Gratulovat přišli i zástupci Českého červeného kříže v obci – paní Jana Richterová a paní Jindřiška Hurtová, je dobře, že na naše seniory nezapomínají a pravidelně je při příležitosti jejich narozenin navštěvují a potěší. Paní Marii Rosíkové rovněž osobně popřál i dlouholetý želechovický praktický lékař pan MUDr. Svatopluk Čech. Mezi gratulanty nechyběl ani pan farář Lubomír Vaďura, který za jubilantkou pravidelně dochází a jeho návštěvy jsou jí velkou posilou.
K významnému životnímu jubileu přišly paní Marii Rosíkové popřát také pracovnice sociálního odboru Magistrátu města Zlína, jako pověřené obce, a Okresní správy sociálního zabezpečení.
Pro mnohé překvapivé, ale velmi příjemné je, že jubilantka dostala i osobní dopis s gratulací od pana ministra Jaromíra Drábka, ministra práce a sociálních věcí republiky. Ostatně, dožití takového krásného věku si tuto pozornost zaslouží!
Atmosféra celé oslavy byla opravdu příjemná a pro nás, její účastníky, velmi povzbuzující. Děkujeme, že jsme se mohli zúčastnit.
Milá paní Rosíková, do dalších let Vám tedy ještě jednou přejeme, abyste stále měla hodně chuti do života, abyste byla obklopena láskou, péčí a radostí a vyhýbaly se Vám zdravotní komplikace! Ještě mnoho hezkých dní!
Za vedení obce, obecní úřad a určitě i všechny Vaše spoluobčany
JUDr. Pavla Paprčková, místostarostka