Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

INFORMACE Z OBCE

PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ

PO - STŘ

 

8:00-12:00

14:00-17:00

8:00-12:00

ÚTERÝ A ČTVRTEK PŘÍSTUP DO KANCELÁŘÍ OBECNÍHO ÚŘADU PRO VEŘEJNOST

U Z A V Ř E N

K VYŘIZOVÁNÍ NUTNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ MOHOU OBČANÉ VYUŽÍVAT

TELEFONNÍ SPOJENÍ: 775 569 118

NEBO E-MAILOVÝ KONTAKT: obec@zelechovice.eu

SPLATNOSTI A VÝBĚR POPLATKŮ V ROCE 2020 
Splatnost poplatků je prodloužena do 30. června 2020.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Slavnostní požehnání kříže na Stráži

V sobotu dne 6. října 2012 za krásného slunečného počasí se uskutečnilo slavnostní požehnání kříže na Stráži.

I když se kříž nachází na kopci nad oběma místními hřbitovy, sešlo se zde kolem třetí hodiny odpolední asi 5 desítek občanů, zejména starších pamětníků. Kříž, který měl slavnostní květinovou výzdobu, se již z dálky vyjímal mezi dvěma lipami.
Na úvod zahrála dechová kapela, poté starosta obce Michal Špendlík přivítal občany úvodním slovem a seznámil přítomné s historií obnoveného křížku, následovalo požehnání křížku panem farářem Lubomírem Vaďurou, zazpívaly členky želechovické scholy a na závěr starosta obce poděkoval všem, kteří se podíleli ať už jakkoliv na obnově kříže nebo na pořádání této slavnostní akce.
Počasí, které se v ten den opravdu vydařilo, jenom podtrhlo úspěšnost této velmi milé akce. Doporučujeme všem občanům, aby vyrazili třeba na nedělní procházku k tomuto místu, odkud je krásný výhled do okolí a zhlédli obnovený kříž.
Foto: Jiří Paprčka a Petr Falešník

Poděkování za obnovu kříže náleží:
Kromě profesionálních firem, které provedly úpravu okolí kříže – ateliér Kosa paní arch. Tuzarové a kameníků bratří Světlíkových ze Zádveřic, kteří vyhotovili novou desku s původním textem i podobou nápisu
panu starostovi obce Hvozdná Miroslavu Válkovi za obětavou pomoc při hledání původního kříže na faře a v kostele ve Hvozdné
a dále za pomoc ve svém volném čase a bez nároku na odměnu
pánům Petru Pulkrábkovi, Adamu  Pulkrábkovi, Miloslavu Hlavičkovi, Jaroslavu Šopíkovi a Vojtěchu Londýnovi  - zejména za iniciování obnovy kříže, spolupráci při vyhotovení plotu
panu Janu Pešlovi a jeho zaměstnancům – za vysekání náletových dřevin, jejich seštěpkování, první hrubý úklid prostoru kolem kříže
panu Janu Ševčíkovi – za pomoc při zvedání torza podstavce kříže autem s mechanickou rukou
zastupiteli Vlastimilu Vajdovi – za úpravy a srovnání terénu
zastupiteli Ladislavu Zichovi  - za zhotovení dřevěné formy na chybějící části kříže
zastupiteli Radku Šarmanovi – za povrchové úpravy kříže a těla Kristova
panu Miloslavu Hlavičkovi (opětovně) – za zhotovení plotu kolem kříže,
 přičemž za materiál, poskytnutý k jeho vyhotovení děkujeme společnosti Pegas Container s.r.o. a jeho jednateli panu Tiboru Riškovi
panu Ivanu Javoříkovi – za odvoz vyhotoveného plotu k pozinkování
panu Miroslavu Jančíkovi – za pomoc při nasazování nově vyhotoveného kříže na podstavec
panu Aloisi Doležalovi za zhotovení bezpečnostních vršků na oplocení
manželům Cilce a Josefovi Janíčkovým, paní Anně Motýlové, paní Jarmile Bartošové, paní Marii Otevřelové, paní Jiřině Ronzové – za upečení vdolečků a cukroví pro slavnost požehnání 6. 10. 2012
kolektivu zaměstnanců obecního úřadu v Želechovicích nad Dřevnicí – Miroslavu Chmelovi, Romanu Špendlíkovi, Janu Fabičovičovi, Antonínu Chmelařovi – za několikerý opakovaný úklid prostoru, osazení plotu, asistenci ke všemu, co bylo třeba, a to i ve volném čase a paní Jitce Kláskové, zejména za pomoc při přípravě této slavnosti požehnání 6. 10. 2012
radnímu Stanislavu Pištěkovi – za vyhledání historických materiálů, které sloužily jako podklad k vyhotovení nových částí kříže, za veškerou pomoc a odborné konzultace kdykoliv to bylo třeba
panu faráři Lubomíru Vaďurovi – za podporu při realizaci obnovy kříže od samého počátku, za cenné rady, za vyhledání a poskytnutí odpovídající náhrady za původní tělo Ježíše Krista na kříži
ale hlavně panu Antonínu Špendlíkovi – který si celé dílo obnovy kříže vzal za své a odborně a rychle prováděl potřebné práce, organizoval veškeré práce, umně dohotovil chybějící části podstavce, vyrobil kříž, osadil jej, upevnil tělo Krista, zhotovil nápis INRI, celý kříž povrchově dokonale upravil, doladil podobu i po instalování kamenné desky – bez něho bychom zde za šest měsíců od počátku iniciativy nestáli a nebyli přítomni tomuto obřadu žehnání.