Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Informace z obce

ZMĚNA PROVOZU OBECNÍHO ÚŘADU ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ 

PO a STŘ

 

 8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

8:00 - 12:00

ÚTERÝ, ČTVRTEK, PŘÍSTUP DO KANCELÁŘÍ OBECNÍHO ÚŘADU PRO VEŘEJNOST

U Z A V Ř E N

K VYŘIZOVÁNÍ NUTNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ MOHOU OBČANÉ VYUŽÍVAT

TELEFONNÍ SPOJENÍ: 775 569 118

NEBO E-MAILOVÝ KONTAKT: obec@zelechovice.eu

           Důležité upozornění,         z technických důvodů bude OÚ v Želechovicích nad Dřevnicí od pondělí 17. 5. do pátku 21. 5. 2021 UZAVŘEN.

SČÍTÁNÍ LIDU 2021 

sl

Přerušení dodávky elektrické energie v obci

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zajímavosti 20. století

24. června 1928 se zastavil v Želechovicích u pomníku prezident republiky T. G. Masaryk. Z této akce existuje foto.

V roce 1929 byl zřízen skupinový vodovod z Lysé.

V letech 1945–46 pomáhala obcím s potravinami americká organizace UNRA (konzervy, čokoláda, šatstvo).

V roce 1946 byl zaveden v obci rozhlas, do té doby chodil po vsi bubeník (např. pan Vaja, pan Žák) a oznamoval zprávy obecního úřadu.

V roce 1951 bylo v Želechovicích otevřeno veterinární středisko, které dlouhá léta vedl MVDr. Milíč Jandl.

Dne 9. února 1956       bylo naměřeno v Želechovicích – 28 °C.

Po oblevě musely být odstraňovány kry třaskavinou.

V roce 1957 zemřel v Želechovicích na odpočinku žijící zakladatel pařížského Sokola, legionář 1. SV kpt. Vladimír Chalupa, č. p. 15.

V roce 1958 12. června a 2. září byla u nás viditelná polární záře.

V 60. letech se o vzhled parčíků v naší obci zasloužil pan Jindřich Rosík vysázením mnoha vzácných stromů a keřů. Zahynul tragicky při práci.

Dřevěný splav

Návštěva prezidenta republiky T. G. Masaryka 24. 6. 1928

T. G. Masaryk

„Nejradostnější událostí v dějinách valašských měst a vsí zůstane návštěva prvního prezidenta ČSR, T. G. Masaryka. Pan prezident na své zpáteční cestě z Radhoště, v neděli 24. června 1928, učinil další zastávky, a to ve Vsetíně, Vizovicích a Zlíně. Mimo to učinil zastávku skoro ve všech vsích na cestě ležících. Do Želechovic, kde se i naši občané zúčastnili uvítání, dospěl několik minut před půl čtvrtou odpoledne. Byl krátce uvítán za obec náměstkem starosty panem Jos. Světlíkem, za legionáře panem kpt. Vladimírem Chalupou a za děti žákyní III. třídy obecní školy Vlastou Nedbálkovou, která mu, pláčem se zajíkajíc, podala kytici květin.

Na fotografii je zachycen pan prezident v autě, hovoří právě s kpt. Chalupou, za ním stojí pan řídící učitel Frant. Doležel (pořadatel uvítání), drží před sebou žákyni Nedbálkovou. Vedle něho stojí náměstek starosty pan Jos. Světlík. Po obou stranách silnice stály děti školy želechovské a za nimi občanstvo. Pan prezident byl uvítán u Pomníku padlým, u něhož byla postavena slavobrána s nápisem: „ Buď zdráv, osvoboditeli!“ Domy podél silnice byly vyzdobeny vlajkami, praporky v oknech, nejvíce školní budova, jejíž všechna okna byla vyzdobena množstvím květin a praporků, Žel, že jen chvilku jsme měli pana prezidenta mezi sebou! Zastávka trvala jen
2 minuty.“ Tolik kronika obce Lužkovice, autor pan učitel Křemenek. Ve Zlíně se zúčastnili uvítání pana prezidenta starostové okolních obcí. Za Želechovice starosta pan František Motýl. Podpis pana prezidenta T. G. Masaryka v pamětních knihách obcí je vzácná památka.

František Motýl a T. G. Masaryk

Pohlednice Želechovic n/D.Pohlednice Želechovic n/D.Pohled na Želechovice z Lzžkovic, 30. léta, 20. stoletíPrameny:

Zlínsko, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 1995, redigoval doc. Dr. Vladimír Nekuda, Dr.Cs.

Vlastivěda Moravská II. (místopis)

Muzejní spolek v Brně 1907

Želechovice – můj domov, Ferd. Filipi

Želechovice, Kostel sv. Petra a Pavla,
pan Bohumil Vícha

100 let školy v Želechovicích – brožura 1968

Valašská povstání 1620–1644, Fr. Dostál, 1966