Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Informace z obce

ZMĚNA PROVOZU OBECNÍHO ÚŘADU ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ OD 15. 2. 2021

PO a STŘ

 

 8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

8:00 - 12:00

ÚTERÝ, ČTVRTEK, PŘÍSTUP DO KANCELÁŘÍ OBECNÍHO ÚŘADU PRO VEŘEJNOST

U Z A V Ř E N

K VYŘIZOVÁNÍ NUTNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ MOHOU OBČANÉ VYUŽÍVAT

TELEFONNÍ SPOJENÍ: 775 569 118

NEBO E-MAILOVÝ KONTAKT: obec@zelechovice.eu

FORMULÁŘE POTŘEBNÉ K POHYBU OSOB OD 1. 3. 2021

OTÁZKY A ODPOVĚDI

ĆESTNÉ PROHLÁŠENÍ K OPUŠTĚNÍ MÍSTA RVALÉHO POBYTU 

POTVRZENÍ ZAMĚSTNAVATELE NA CESTY DO MÍSTA VÝKONU PRÁCE

FORMULÁŘ CESTY MIMO PRÁCI

SČÍTÁNÍ LIDU 2021 

sl

 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Územní plán


Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí vydalo dne 20. 12. 2012 Územní plán Želechovice nad Dřevnicí formou Opatření obecné povahy č. 2/2012, které nabylo účinnosti dne 4. 1. 2013.

Do uvedené územně plánovací dokumentace lze nahlížet:

  • na obci Želechovice nad Dřevnicí (včetně dokladové části),
  • na Magistrátu města Zlína, Oddělení územního plánování,
  • na Magistrátu města Zlína, Stavebním úřadu,
  • na Krajském úřadu Zlínského kraje, Odboru územního plánování a stavebního úřádu.
     

Výkresová dokumentace k územnímu plánu:
ÚP - Hlavní výkres
ÚP - Koordinační výkres
ÚP - Koordinační výkres, střed obce
Textová část ÚP Želechovice nad Dřevnicí

Textová část ÚP Želechovice nad Dřevnicí - ODŮVODNĚNÍ

Návrh na pořízení změny územního plánu obce Želechovice nad Dřevnicí

 

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K. Ú. ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ

Plán společných zařízení hlavní výkres - listopad 2019

Plán společných zařízení - listopad 2019

 

Územní studie zpracované k rozvojovým lokalitám:

ÚZEMNÍ STUDIE Lysá:

ÚS LYSÁ 1 

ÚS LYSÁ 2

ÚS LYSÁ 3

GEOLOGICKÝ PRŮZKUM LYSÁ

ÚZEMNÍ STUDIE Pod Stráží:

ÚS POD STRÁŽÍ HLAVNÍ VÝKRES 1. - LISTOPAD 2019

ÚS POD STRÁŽÍ HLAVNÍ VÝKRES 2. - LISTOPAD 2019

ÚS POD STRÁŽÍ SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ - LISTOPAD 2019

ÚS POD STRÁŽÍ PRŮVODNÍ ZPRÁVA - LISTOPAD 2019

ÚZEMNÍ STUDIE Díly:

US DÍLY 1 

ÚS DÍLY 2 

ÚS DÍLY 3 

ÚS DÍLY 4