Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Formuláře

Dokument Zveřejněno
DOTACE  
Pravidla pro poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce na vybudování domovní čistírny odpadních vod v obci Želechovice nad Dřevnicí pro rok 2020 09.01.2020
Žádost o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce na vybudování domovní čistírny odpadních vod v obci Želechovice nad Dřevnicí pro rok 2020 09.01.2020
Vzor veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Želechovice nad Dřevnicí na vybudování domovní čistírny odpadních vod pro rok 2020 09.01.2020
Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu obce Želechovice nad Dřevnicí na činnost organizacím pracujícím s dětmi v roce 2020 09.01.2020
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Želechovice nad Dřevnicí na činnost organizacím pracujícím s dětmi v roce 2020 9.01.2020
Vyúčtování dotace na činnost organizace pracující s dětmi 2020 09.01.2020
Vzor veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Želechovice nad Dřevnicí na činnost organizacím pracujícím s dětmi v roce 2020 09.01.2020
Pravidla pro poskytnutí dotace na jednotázové akce /krátkodobé projekty/ z rozpočtu obce Želechovice nad Dřevnicí v roce 2020 09.01.2020
Žádost o poskytnutí dotace na jednorázovou akci z rozpočtu obce Želechovice nad Dřevnicí v roce 2020 09.01.2020
Vyúčtování dotace na pořádání jednorázové akce /krátkodobý projekt/ 2020 09.01.2020

Vzor veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace na jednorázovou akci z rozpočtu obce Želechovice nad Dřevnicí v roce 2020

Žádost o úhradu nákladů

09.01.2020

01.07.2020

EVIDENCE OBYVATEL  
Žádost o přidělení čísla popisného/evidenčního v obci Želechovice nad Dřevnicí 31.07.2015
Návrh na zrušení údaje o trvalém pobytu v obci Želechovice nad Dřevnicí 31.07.2015
Hlášení adresy pro doručování 31.07.2015
Sdělení o ukončení trvalého pobytu na území ČR 31.07.2015
POPLATKY  
Registrační list k místnímu poplatku ze psů v obci Želechovice nad Dřevnicí 31.07.2015
Registrační list k místnímu poplatku pro rekreanty v obci Želechovice nad Dřevnicí 31.07.2015
Registrační list k místnímu poplatku pro trvalý pobyt v obci Želechovice nad Dřevnicí 31.07.2015
Dodatek k registračnímu listu /o nezdržování/ k místnímu poplatku pro trvalý pobyt v obci Želechovice nad Dřevnicí 31.07.2016
Žádost o vrácení přeplatku místního poplatku za KO v obci Želechovice nad Dřevnicí 31.07.2015
ÚZEMNÍ PLÁN, SPRÁVA MAJETKU, KÁCENÍ STROMŮ  
Návrh na pořízení změny územního plánu obce Želechovice nad Dřevnicí 24.11.2016
Žádost o odkup, směnu, pronájem, výpůjčku pozemku nebo jeho části ve vlastnictví obce Želechovice nad Dřevnicí 31.07.2015
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les v obci Želechovice nad Dřevnicí 31.07.2015
OSTATNÍ  
Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému AISEO 28.04.2020
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 03.10.2016
Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění v obci Želechovice nad Dřevnicí 31.07.2015