Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Veřejné zakázky

Dokument

Zveřejněno
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku "Oprava tělocvičny ZŠ Želechovice nad Dřevnicí - akustické podhledy" (302.78 kB) 08.06.2021
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku "Želechovice-chodník ulice Paseky" (277.73 kB) 27.05.2021
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku "Želechovice, budova OÚ- reko vytápění a zdravotechniky" 03.12.2020
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku "Oprava tělocvičny Základní školy Želechovice nad Dřevnicí" 12.08.2020
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku "Výkup dříví 2020 z majetku obce Želechovice nad Dřevnicí". 27.01.2020
Výzva k podání nabídky a prokázaní splnění kvalifikace na veřejnou zakázku "ZTV Pod Stráží - zpracování PD" 11.12.2019

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku "Rekonstrukce centra obce, ul. 4.května - zpracování PD II."

05.12.2019

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Želechovice nad Dřevnicí-úprava MK 4. května, II. etapa - technický dozor a BOZP.

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Želechovice nad Dřevnicí- úprava MK 4. května, II. etapa"

22.07.2019

26.06.2019

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku "Elektroinstalace a akustické podhledy v ZŠ Želechovice nad Dřevnicí" 19.06.2019
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění způsobilosti zájemce "výkup dříví 2019 z majetku obce Želechovice nad Dřevnicí" 25.01.2019
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Maršovy - chodníky a opěrné zdi" 08.01.2019
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Želechovice nad Dřevnicí - vodovod a kanalizace" 31.10.2018
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "ZTV - lokalita Lysá BI 1" 25.04.2018
Zadavací dokumentace k VZ "Řešení dopravy a parkování u ZŠ II." 25.04.2018
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Řešení dopravy a parkování u ZŠ II." 25.04.2018
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění způsobilosti zájemce "výkup dříví 2018 z majetku obce Želechovice nad Dřevnicí" 01.02.2018
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění způsobilosti zájemce "Výkup dříví 2017 z majetku obce Želechovice nad Dřevnicí" 03.04.2017
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Rekonstrukce jižního křídla ZŠ pro potřeby MŠ" 03.04.2017
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Řešení dopravy a parkování u ZŠ" 03.04.2017
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu "Želechovice nad Dřevnicí - Dopravní automobil II." 27.09.2016
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu "Želechovice nad Dřevnicí - Dopravní automobil" 30.08.2016
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění způsobilosti zájemce, poptávkové řízení "Výkup dříví 2016 z majetku obce Želechovice nad Dřevnicí" 02.06.2016
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu " Oprava elektroinstalace ZŠ Želechovice - rozvody nn 2. etapa" 09.05.2016
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu "Klubovna SDH" 26.01.2016
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku "Svoz a likvidace tříděného odpadu" 25.11.2015
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace pro zakázku "Řešení biologicky rozložitelného odpadu obce Želechovice nad Dřevnicí" 31.07.2015

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-zelechovice-nad-drevnici_570/silnice-i-49-zelechovice-nad-drevnici-opravy-chodniku-zklidneni-dopravy_9535/

07.07.2015
Zadávací dokumentace - pro veřejnou zakázku na stavební práce: "Silnice I/49: Želechovice nd Dřevnicí, opravy chodníků/zklidnění dopravy" 07.07.2015
Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby - Výkon TDI a koordinátora BOZP na zákázce "Silnice I/49: Želechovice nad Dřevnicí, opravy chodníků / zklidnění dopravy" 22.06.2015
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku - Oprava elektroinstalace ZŠ Želechovice - rozvody nn 18.06.2015
Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám 09.02.2015
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku - Výměna výplní stavebních otvorů v budově OÚ 01.02.2015
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku „Modernizace chodníku k základní škole“. 15.05.2014
Výzva k podání nabídky a prokázání splnění způsobilosti "Výkup dříví 2014 z majetku obce Želechovice nad Dřevnicí" 15.05.2014
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku „Úprava prostoru návsi před budovou Jednoty v obci Želechovice nad Dřevnicí II.“ 08.04.2014
Zrušení výběrového řízení „Úprava prostoru návsi před budovou Jednoty v obci Želechovice nad Dřevnicí“. 07.04.2014
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace na zakázku „Stavební úpravy MK Přílucká“ 11.03.2014
Výzva podání nabídky na veřejnou zakázku "Úprava prostoru návsi - technický dozor a BOZP" 06.03.2014
Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám 20.02.2014
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace na zakázku „Úprava prostoru návsi před budovou Jednoty v obci Želechovice nad Dřevnicí“ 10.02.2014
Výzva k podání nabídky na zakázku „Želechovice nad Dřevnicí – ÚS rozvojové plochy“ 23.10.2013
Územní studie Želechovice nad Dřevnicí – lokalita Díly 23.10.2013
Územní studie Želechovice nad Dřevnicí – lokalita Lysá BI 1 23.10.2013
Územní studie Želechovice nad Dřevnicí – lokalita Pod Stráží BI 3 23.10.2013
Vodovod Želechovice nad Dřevnicí - Maršovy, AT STANICE 23.07.2013
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace - Chodník a kanalizace v ulici Přílucká 06.06.2013
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace - Doplnění chodníku v ulici Osvobození 04.06.2013
Oznámení o zakázce, modernizace kuchyně ZŠ Želechovice nad Dřevnicí 16.04.2013
Oznámení o zakázce, zateplení obvodového pláště a rekonstrukce tepelného zdroje ZŠ Želechovice nad Dřevnicí 13.02.2013
Výzva k podání naídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku - propojovací chodník Výpusta a chodník Paseky 10.09.2012
Výzva k podání naídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku - vodovod a kanalizace nad školou 02.08.2012
Výzva k podání nabídky a prokázaní splnění kvalifikace na veřejnou zakázku, oprava kanalizace po záplavě 17.12.2011
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku - vodovod Maršovy 13.10.2011
Zadávací dokumentace stavby - "Doplnění a instalace varovného a informačního systému" 07.09.2011
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku - stavební úpravy mostu po povodni 08.07.2011
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku - Namaluj, jak by mělo vypadat veřejné hřiště 14.06.2011
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace na přestavbu toalet SO 01 Základní školy 10.06.2011
Upřesnění výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na opravu havarijního stavu střechy MŠ 25.05.2011
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace na opravu havarijního stavu střechy budovy MŠ 12.05.2011
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro zpracování projektové dokumentace na vybudování chodníků a bezpečnostních opatření v obci Želechovice nad Dřevnicí 05.05.2011
Veřejná zakázka, Pojištění majetku a odpovědnosti obce Želechovice nad Dřevnicí 19.04.2011
Výkon Technického dozoru investora a Koordinátora Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stavby „Zateplení objektů základní školy v Želechovicích nad Dřevnicí“ 21.02.2011
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – Textová část - Výkon Technického dozoru investora a Koordinátora Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stavby „Zateplení objektů základní školy v Želechovicích nad Dřevnicí“ 21.02.2011
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám pro veřejnou zakázku : Zpracování projektové dokumentace na „1. etapu kanalizace v obci Želechovice nad Dřevnicí“. 17.02.2011
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro zpracování projektové dokumentace na 1. etapu kanalizace v obci Želechovice nad Dřevnicí 03.02.2011
Zpracování projektové dokumentace stavby "Zateplení objektů Základní školy v Želechovicích nad Dřevnicí" 02.12.2010
Výběrové řízení na dodavatele nábytku pro třídu MŠ v prostorách ZŠ 07.09.2010
Cenová poptávka na dílčí rekonstrukci prostor Základní školy v Želechovicích nad Dřevnicí 18.08.2010
Cenová poptávka na další etapu rekonstrukce místního rozhlasu v části Želechovice - Paseky 13.08.2010
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: Výkon funkce Technického dozoru investora a Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stavby : Rekonstrukce jižního křídla ZŠ 15.07.2010
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby : Zpracování projektové dokumentace stavby : Rekonstrukce jižního křídla ZŠ v Želechovicích pro potřeby mateřské školy 15.07.2010