Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Informace z obce

ZMĚNA PROVOZU OBECNÍHO ÚŘADU ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ OD 15. 2. 2021

PO a STŘ

 

 8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

8:00 - 12:00

ÚTERÝ, ČTVRTEK, PŘÍSTUP DO KANCELÁŘÍ OBECNÍHO ÚŘADU PRO VEŘEJNOST

U Z A V Ř E N

K VYŘIZOVÁNÍ NUTNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ MOHOU OBČANÉ VYUŽÍVAT

TELEFONNÍ SPOJENÍ: 775 569 118

NEBO E-MAILOVÝ KONTAKT: obec@zelechovice.eu

FORMULÁŘE POTŘEBNÉ K POHYBU OSOB OD 1. 3. 2021

OTÁZKY A ODPOVĚDI

ĆESTNÉ PROHLÁŠENÍ K OPUŠTĚNÍ MÍSTA RVALÉHO POBYTU 

POTVRZENÍ ZAMĚSTNAVATELE NA CESTY DO MÍSTA VÝKONU PRÁCE

FORMULÁŘ CESTY MIMO PRÁCI

SČÍTÁNÍ LIDU 2021 

sl

 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ

„ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ – ÚPRAVY ČÁSTI CENTRA OBCE, SON“

Zadání pro architektonickou soutěž:
Objekt hospody „Rožek“ – bytový dům komerční
Objekt „RD U Běhalů a pekárny“ – startovací byty, v přízemí spolkovna
Objekt v zahradě „U Běhalů“ – bytový dům pro seniory s malometrážními byty.
 
Obec oslovila několik architektů, oprávněných k výkonu funkce člena poroty a dne 2.7.2020 proběhlo ustavující zasedání poroty architektonické soutěže. Přítomní členové se vyjádřili k návrhu soutěžních podmínek, které byly po diskuzi a úpravách odsouhlaseny a následně schváleny i radou obce dne 22.7.2020.
 
Tyto soutěžní podmínky byly 29.7.2020 zaslány České komoře architektů (ČKA) k posouzení regulérnosti celé soutěže. ČKA sdělila kladné stanovisko k zaslaným podmínkám, kde požadovala několik formálních změn. Rada obce musela návrh s doplněnými podmínkami znovu projednat a schválit vč. poroty soutěže 24. a 25.9.2020.
 
Poté byly nově doplněné podmínky znovu zaslány na ČKA. K vyjádření komory došlo 20.10.2020, což znamenalo posunutí termínu soutěžních nabídek až na 21.1.2021, aby byla zachována podmínka délky min. 90 dnů na zpracování soutěžních návrhů. V požadovaném termínu bylo doručeno 10 soutěžních návrhů, které byly řádně označeny a přezkoumány, zda splňují všechny podmínky zadání.
 
Dne 28.1.2021 pak proběhlo hodnotící zasedání poroty architektonické soutěže na Obecním úřadě v Želechovicích nad Dřevnicí. Jednání poroty se zúčastnili všichni členové i náhradníci:
Porotci nezávislí (za ČKA):
Ing.Václav Babka – předseda poroty
Ing. arch. Václav Kocián – člen poroty
Ing. arch. Ivan Bergman – člen poroty
Ing. arch. Ondřej Pšenčík – náhradník
Porotci závislí (za obec):
Bc. Michal Špendlík – starosta obce
Ing. arch. Petr Zámečník – pověřený architekt obce
Vlastislav Švrček – místostarosta, náhradník
Ivan Černý – zmocněná osoba dodavatele, organizace a sekretář soutěže
Ing. Škrabal – autorizovaný projektant dopravních staveb
 
V jednací místnosti bylo vystaveno všech deset návrhů. Porota byla seznámena s anonymizovanou podobou jednotlivých soutěžních návrhů sekretářem panem Ivanem Černým.
 
Nejdříve provedl Ing. Jiří Škrabal hodnocení všech návrhů z pohledu dopravního řešení a následně bylo zahájeno posuzování návrhů všemi porotci z pohledu kvality architektonického a urbanistického řešení.
 
Z návrhů č.1 až 10 postoupily do druhého kola práce s čísly 2,3,8 a 10. Nato proběhlo hlasování o vyhodnocení tří postupujících.
 
Kritériem hodnocení bylo:
Řešení urbanistických souvislostí
Architektonická kvalita
Hospodárnost a přiměřenost (odhadované investiční náklady)
 
Na základě výše uvedených požadavků bylo provedeno vyhodnocení a stanoveno pořadí oceněných návrhů.
1. pořadí – soutěžní návrh č.3 – 86,67 bodů - odměna 250 000 kč – Ing. arch. Kornélia Faklová a kolektiv
2. pořadí – soutěžní návrh č.10 – 70,67 bodů – odměna 150 000 kč – BY architects, spol. s r. o.
3. pořadí – soutěžní návrh č.2 – 66,33 bodů - odměna 100 000 kč. – Ing. arch. Radek Talaš a kolektiv
4. další oceněný – soutěžní návrh č.8 – odměna 40 000 kč – Studio PAB s.r.o.

Ostatní návrhy

Soutěžní návrh č.  1 - Ateliér DPK, s.r.o.
 
Soutěžní návrh č.  4 - New Work s.r.o.
U soutěžní návrhu č. 4 nebyla záslana elektronická verze k této soutěži. Z toho důvodu zde není přiložena.
 
Soutěžní návrh č. 5 -  Ing. arch. Josef Hajduch
 
Soutěžní návrh č. 6  - Mgr. akad. arch. Radka Kurčíková, Ph.D.
 
Soutěžní návrh č.  7 - Ing. Ondrej Balážik
 
Soutěžní návrh č.  9 - Ing. arch. Jan Doubek