Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Úřední deska

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Nařízení vlády ČR ze dne 31. 3. 2020 01.04.2020 17.04.2020
Mimořádná opatření Ministerstva vnitra ČR - ze dne 30. 3. 2020 31.03.2020 16.04.2020
Nařízení vlády ČR ze dne 30. 3. 2020 31.03.2020 16.04.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 16. 4. 2020 31.03.2020 16.04.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. 3.2020 27.03.2020 12.04.2020
Rozhodnutí hejtmana ZK č. 7 ze dne 26.3.2020 27.03.2020 12.04.2020
Nařízení vlády ČR ze dne 26. 3. 2020 27.03.2020 12.04.2020
Nařízení vlády ČR ze dne 27. 3. 2020 27.03.2020 12.04.2020
Parlament České republiky (Změna zákona č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu - ze dne 24. 3. 2020) 26.03.2020 11.04.2020
Nařízení vlády ČR ze dne 23. 3. 2020 24.03.2020 09.04.2020
Rozhodnutí hejtmana ZK č. 6 ze dne 23.3.2020 24.03.2020 09.04.2020
Nařízení vlády ČR ze dne 19. 3. 2020 23.03.2020 08.04.2020
Rozhodnutí hejtmana ZK č. 5 č.j.: NS-COVID-19/5 ze dne 20.3.2020 23.03.2020 08.04.2020
Mimořádné opatření Č. j.: MZDR 12501/2020-3/MIN/KAN 20.03.2020 05.04.2020
Oznámení hejtmana ZK o zajištění provozu lékařské pohotovosti ze dne 20.3.2020 20.03.2020 05.04.2020
Usnesení vlády a opatření vlády ze dne 17. a 18. března 2020 19.03.2020 04.04.2020
Usnesení vlády a opatření vlády ze dne 15.a 16. března 2020 18.03.2020 03.04.2020
Rozhodnutí o nařízení zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest ZK č.j. KUZL 21234/2020 18.03.2020 03.04.2020
Usnesení vlády a opatření vlády ze dne 12. března 2020 13.03.2020 10.04.2020
Katastr nemovitostí - aktualizace seznamu vlastníků k 1.2.2020 21.02.2020 31.12.2023
Veřejná vyhláška - OOP stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích č.j. MMZL 016662/2020 05.02.2020 31.01.2021
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, Ministerstvo zemědělství, č. j. 63920/2019-MZE-16212 10.12.2019 31.12.2022
Schválený rozpočet MLZ 2020 09.12.2019 31.12.2020
Schválený rozpočtový výhled MLZ 2021-2023 09.12.2019 31.12.2023
Přechod na DVB-T2 06.12.2019
Katastr nemovitostí - aktualizace seznamu vlastníků k 1.8.2019 05.09.2019 31.12.2023
Závěrečný účet Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2018 30.05.2019 30.06.2020
Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi-o výkonu přenesené působnosti na úseku projednání přestupků 30.04.2019
Veřejná vyhláška -OOP č.j. 18918/2019-MZE-16212 04.04.2019 31.12.2022
Výzva podle § 65 odst. 3 zákona 256/2013 Sb, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v KN dostatečně určitě 15.03.2018 31.12.2023
Informace od společnosti CETIN 26.01.2016
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví pro provozovatele stravovacích a potravinářských zařízení a pro vývoz lihovin 21.09.2012

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2018 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů PLATNÁ 28.11.2018
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 2/2017 O nočním klidu PLATNÁ 23.11.2017
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2016 Požární řád PLATNÁ 10.10.2016
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1 /2015, kterou se zrušují OZV č 1/2009 a OZV č. 9/2009 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odtraňování komunálních odpadů a nakládání se staveb. odpadem PLATNÁ 25.06.2015
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2014, kterou se mění OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 21.11.2014
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 2/2013, kterou se mění OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 10.12.2013
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2013, kterou se zrušuje OZV č. 4/2009 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné tech. herní zařízení a OZV č. 5/2010, kterou kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2009 o místním poplatku za prov.VHP 09.12.2013
Nařízení obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2013 Tržní řád 04.06.2013
Grafická příloha č. 1 k nařízení obce Želechovice nad Dřevnící č. 1/2013 Tržní řád - tržní místo č. 1 04.06.2013
Grafická příloha č. 2 k nařízení obce Želechovice nad Dřevnící č. 1/2013 Tržní řád - tržní místo č. 2 04.06.2013
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice Dřevnicí č. 1/2012, kterou se zrušuje OZV č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovaní komunálních odpadů 04.12.2012
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 2/2011, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku ze psů 01.12.2011
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č.4/2010, kterou se zrušuje OZV č. 3/2009 o místním poplatku ze psů 16.12.2010
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č.2/2010 o stanovení koeficientu daně z nemovitostí 05.05.2010
Grafická příloha č.4 k obecně závazné vyhlášce obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2010 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích 26.02.2010
Grafická příloha č.3 k obecně závazné vyhlášce obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2010 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích 26.02.2010
Grafická příloha č.2 k obecně závazné vyhlášce obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2010 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích 26.02.2010
Grafická příloha č.1 k obecně závazné vyhlášce obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2010 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích 26.02.2010
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2010 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích 26.02.2010
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 8/2009, kterou se ruší OZV č. 6/2009 o stanovení místního koeficientu daně z nemovitosti 13.11.2009
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 7/2009, kterou se ruší OZV č. 5/2009 Řád veřejného pohřebiště 13.11.2009

Závěrečný účet a rozpočet obce

Ostatní

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK