Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Úřední deska

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Dražební vyhláška č.j. 212 ED 10/203 01.07.2020 05.08.2020
Schválený Závěrečný účet Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2019 26.06.2020 30.06.2021
Veřejná vyhláška - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích č.j. MMZL 087420/2020 24.06.2020 10.07.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 15.07.2020 15.06.2020 16.07.2020
Katastr nemovitostí - aktualizace seznamu vlastníků k 1.2.2020 21.02.2020 31.12.2023
Veřejná vyhláška - OOP stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích č.j. MMZL 016662/2020 05.02.2020 31.01.2021
Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, Ministerstvo zemědělství, č. j. 63920/2019-MZE-16212 10.12.2019 31.12.2022
Schválený rozpočet MLZ 2020 09.12.2019 31.12.2020
Schválený rozpočtový výhled MLZ 2021-2023 09.12.2019 31.12.2023
Přechod na DVB-T2 06.12.2019
Katastr nemovitostí - aktualizace seznamu vlastníků k 1.8.2019 05.09.2019 31.12.2023
Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi-o výkonu přenesené působnosti na úseku projednání přestupků 30.04.2019
Veřejná vyhláška -OOP č.j. 18918/2019-MZE-16212 04.04.2019 31.12.2022
Výzva podle § 65 odst. 3 zákona 256/2013 Sb, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v KN dostatečně určitě 15.03.2018 31.12.2023
Informace od společnosti CETIN 26.01.2016
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví pro provozovatele stravovacích a potravinářských zařízení a pro vývoz lihovin 21.09.2012

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se staveb. odpadem 25.11.2019 31.12.2020
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2019 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 25.11.2019 31.12.2020
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2018 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů PLATNÁ 28.11.2018
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 2/2017 O nočním klidu PLATNÁ 23.11.2017
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2016 Požární řád PLATNÁ 10.10.2016
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1 /2015, kterou se zrušují OZV č 1/2009 a OZV č. 9/2009 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odtraňování komunálních odpadů a nakládání se staveb. odpadem PLATNÁ 25.06.2015
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2014, kterou se mění OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 21.11.2014
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 2/2013, kterou se mění OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 10.12.2013
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2013, kterou se zrušuje OZV č. 4/2009 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné tech. herní zařízení a OZV č. 5/2010, kterou kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2009 o místním poplatku za prov.VHP 09.12.2013
Nařízení obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2013 Tržní řád 04.06.2013
Grafická příloha č. 1 k nařízení obce Želechovice nad Dřevnící č. 1/2013 Tržní řád - tržní místo č. 1 04.06.2013
Grafická příloha č. 2 k nařízení obce Želechovice nad Dřevnící č. 1/2013 Tržní řád - tržní místo č. 2 04.06.2013
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice Dřevnicí č. 1/2012, kterou se zrušuje OZV č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovaní komunálních odpadů 04.12.2012
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 2/2011, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku ze psů 01.12.2011
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č.4/2010, kterou se zrušuje OZV č. 3/2009 o místním poplatku ze psů 16.12.2010
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č.2/2010 o stanovení koeficientu daně z nemovitostí 05.05.2010
Grafická příloha č.4 k obecně závazné vyhlášce obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2010 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích 26.02.2010
Grafická příloha č.3 k obecně závazné vyhlášce obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2010 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích 26.02.2010
Grafická příloha č.2 k obecně závazné vyhlášce obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2010 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích 26.02.2010
Grafická příloha č.1 k obecně závazné vyhlášce obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2010 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích 26.02.2010
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2010 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích 26.02.2010
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 8/2009, kterou se ruší OZV č. 6/2009 o stanovení místního koeficientu daně z nemovitosti 13.11.2009
Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 7/2009, kterou se ruší OZV č. 5/2009 Řád veřejného pohřebiště 13.11.2009

Závěrečný účet a rozpočet obce

Ostatní

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK