Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Svoz odpadu

Třiďme odpad! Každý důvod je dobrý

Systém svozu komunálních odpadů v obci Želechovice nad Dřevnicí

POPLATKY 2020

Poplatek za komunální odpad činí 500 Kč / osobu, dle schválené OZV č. 1/2019. NOVĚ bude poskytnuta úleva z poplatku, a to poplatníkům s trvalým pobytem v obci, kteří se zapojili do Motivačního a evidenčního systému. U motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství vzniká nárok na úlevu na základě získaných ekobodů, přičemž hodnota jednoho ekobodu byla OZV č. 1/2019 stanovena na 10 Kč. Celková maximální možná úleva činí 30 % z výše poplatku stanoveného, tzn. nejvíce 150 Kč. Výši úlevy občané již vidí na svých odpadových účtech na www.mojeodpadky.cz. Do odpadového úču se mohou přihlásit prostřednictvím webu www.mojeodpadky.cz a pomocí přihlašovacích údajů LOGIN, HESLO, které naleznou na archu s čárovými kódy. Archy se štítky občané obdrželi při platbě poplatku v roce 2019. Pokud občané přihlašovací údaje ztratili, získají je na vyžádání na obecním úřadě v Želechovicích nad Dřevnicí.

Dále budeme vybírat poplatek za komunální odpad od fyzických osob vlastnících na katastru obce Želechovice nad Dřevnicí stavbu určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům, a to ve výši 500 Kč / objekt, tady úleva není uplatňována.

Poplatek za psa 1 pes / 100 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož poplatníka 150 Kč.

Zaplatíš, kolik nevytřídíš!

Milí spoluobčané,

Jak jste si již jistě všimli, naše obec se vždy snaží jít s dobou, proto jsme se rozhodli, že je potřeba udělat v oblasti odpadů další kroky. Navíc v souvislosti s připravovanou novelou zákona o odpadech, která předpokládá zdražování poplatku za skládkování komunálního odpadu na skládkách a zároveň od roku 2024 nebude u nás možno skládkovat využitelný odpad, je zřejmé že se v následujících letech, při současném způsobu nakládání s odpadem, nevyhneme navýšení poplatku za odpady. Pro vaši informaci, základ poplatku za ukládání využitelného odpadu na skládku v roce 2018 činí 500 Kč za tunu, přičemž do roku 2024 se pravděpodobně vyšplhá až na hodnotu 2000 Kč za tunu. Naštěstí se před zdražováním dá bránit poctivějším třídění odpadu.

Nechceme se s takovou situací smířit, a proto se zastupitelstvo v roce 2019 rozhodlo řešit nepříznivou situaci v odpadovém hospodářství zavedením Motivačního a evidenčního systému MESOH. Evidencí a dostatečnou motivací vás, občanů, by se mělo docílit optimalizace odpadového hospodářství obce. Tento systém už je zaveden a osvědčil se v desítkách obcí a měst.

Co se změnilo?

Každá domácnost obdržela pytle na třídění odpadů a čárové kódy. Pytel s vytříděným odpadem si domácnost označí čárovým kódem, zaměstnanci svozové firmy čtecím zařízením kód načtou a poté pytel odvezou. Na základě této evidence má obec přesné informace o tom, kdo se zapojil do třídění odpadů a na základě toho může zapojeným občanům ulevit z poplatku za odpady.

Sledujeme také obsloužené popelnice na směsný odpad, abychom měli kontrolu nad tím, kolik směsného odpadu se v naší obci ve skutečnosti vyprodukuje. Popelnice jsou označeny permanentním čárovým kódem, jejichž nalepení zajistila obec. Evidencí popelnic na směsný komunální odpad jsme se snažili docílit efektivnějšího svozu odpadů a transparentnější platby svozové firmě za skutečně odvedenou práci.

Na webu www.mojeodpadky.cz má každá domácnost vytvořený odpadový účet, kde může každý sledovat své výsledky ve třídění odpadů. Přihlašovací údaje do svého odpadového účtu obdržela každá domácnost společně s úvodními informacemi během roku 2019.

Děkujeme, že třídíte odpad!                                                        

Na obecním úřadě nabízíme k přímému prodeji občanům tyto popelnice za nákupní ceny /od 1.4.2019 bude svoz směsného odpadu 1 x za 14 dní/:

- Malá popelnice 120 l černá ……...800 Kč/ks včetně DPH.
- Velká popelnice 240 l černá……..1100 Kč/ks včetně DPH.

Mobilní svozy a svozy nebezpečného odpadu probíhají vždy v sobotu ve vyznačených termínech od stanoviště v obci za Jednotou v čase od 8,00 h do 10,00 h a na Pasekách od stanoviště u Eposu od 10,00 h do 11,00 h. Žádáme občany, aby večer před datem svozu nevytvářeli černé skládky na těchto stanovištích.

Seznam stanovišť s lokalizace umístění sběrných nádob a kontejenrů na tříděný odpad Želechovice nad Dřevnicí

Seznam stanovišť a lokalizace umístění sběrných nádob na netříděný odpad pro rekreační objekty Želechovice nad Dřevnicí

Kontejner na jedlé tuky

Termíny svozů odpadu v roce 2020

Směsný komunální odpad,

svoz 1x za 14 dní  

so 4.1. 17.1. 31.1. 14.2. 28.2. 13.3. 27.3. 10.4. 24.4. 8.5. 22.5. 5.6. 19.6.
3.7. 17.7. 31.7. 14.8. 28.8. 11.9. 25.9. 9.10. 23.10. 6.11. 20.11. 4.12. 18.12.
                         


V roce 2020 je termín svozu plastů vždy ve vybraná PONDĚLÍ v měsíci.

Sáčkový svoz plastů, 1x měsíčně

6.1. 3.2. 2.3. 30.3. 27.4.   25.5. 6.7. 3.8. 31.8. 28.9. 26.10. 30.11.

 

Sáčkový svoz papíru  v roce 2020, 1x za 2 měsíce ve vybrané ČTVRTKY. 

27.2. 23.4. 18.6. 27.8. 22.10. 31.12.              

SBĚR PAPÍRU v Základní škole a Mateřské škole Želechovice nad Dřevnicí /balík je možno označit štítkem, bude načten do systému MESOH/.
 

15.-16.9. 3.-4.11. 15.-16.12.                    

Svozy nebezpečného odpadu v roce 2020

6.6. 7.11.


Mobilní svozy odpadu v roce 2020

11.4. 6.6. 5.9. 7.11.


DATUMY SVOZU Z NEDOSTUPNÝCH MÍST U SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU JSOU SHODNÉ SE ZBYTKEM OBCE, JEDNOU ZA 14 DNŮ (viz. tabulka výše).