Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Svoz odpadu

Třiďme odpad! Každý důvod je dobrý

Systém svozu komunálních odpadů v obci Želechovice nad Dřevnicí

Roční poplatek za odpad je složen z pevné a pohyblivé části. Pro rok 2019 byl zastupitelstvem obce schválen poplatek ve výši 500 Kč na osobu, přičemž skutečné náklady na svoz komunálního odpadu činí 713 Kč na osobu. Obec tedy doplácí jen v této části odpadů cca 700 000 Kč ročně.

Zaplatíš, kolik nevytřídíš!

Milí spoluobčané,

Jak jste si již jistě všimli, naše obec se vždy snaží jít s dobou, proto jsme se rozhodli, že je potřeba udělat v oblasti odpadů další kroky. Navíc v souvislosti s připravovanou novelou zákona o odpadech, která předpokládá zdražování poplatku za skládkování komunálního odpadu na skládkách a zároveň od roku 2024 nebude u nás možno skládkovat využitelný odpad, je zřejmé že se v následujících letech, při současném způsobu nakládání s odpadem, nevyhneme navýšení poplatku za odpady. Pro vaši informaci, základ poplatku za ukládání využitelného odpadu na skládku v roce 2018 činí 500 Kč za tunu, přičemž do roku 2024 se pravděpodobně vyšplhá až na hodnotu 2000 Kč za tunu. Naštěstí se před zdražováním dá bránit poctivějším třídění odpadu.

Nechceme se s takovou situací smířit, a proto se zastupitelstvo rozhodlo řešit nepříznivou situaci v odpadovém hospodářství zavedením Motivačního a evidenčního systému MESOH. Evidencí a dostatečnou motivací vás, občanů, by se mělo docílit optimalizace odpadového hospodářství obce. Tento systém už je zaveden a osvědčil se v desítkách obcí a měst.

Co se změní?

Každá domácnost obdrží pytle na třídění odpadů /žluté na plast, čiré na papír/ a čárové kódy. Pytel s vytříděným odpadem si domácnost označí čárovým kódem, zaměstnanci svozové firmy čtecím zařízením kód načtou a poté pytel odvezou. Na základě této evidence bude mít obec přesné informace o tom, kdo se zapojil do třídění odpadů a na základě toho bude moci zapojeným občanům ulevit z poplatku za odpady.

Sledovat budeme také obsloužené popelnice na směsný odpad, abychom měli kontrolu nad tím, kolik směsného odpadu se v naší obci ve skutečnosti vyprodukuje. Popelnice budou označeny permanentním čárovým kódem, jejichž nalepení zajistí obec. Evidencí popelnic na směsný komunální odpad se budeme snažit docílit efektivnějšího svozu odpadů a transparentnější platby svozové firmě za skutečně odvedenou práci.

Na webu www.mojeodpadky.cz bude každé domácnosti vytvořený odpadový účet, kde bude moci každý sledovat své výsledky ve třídění odpadů. Přihlašovací údaje do svého odpadového účtu obdrží každá domácnost společně s úvodními informacemi od února 2019 při platbě poplatku za odpady, splatnost poplatku je 30.4.2019. Žádáme občany, aby poplatky zaplatili do tohoto termínu, abychom mohli od května 2019 začít svážet odpady směsné i tříděné označené šítky s čárovými kódy.

Všechny potřebné informace obdrží každá domácnost při platbě poplatků na obecním úřadě v Želechovicích nad Dřevnicí nebo na webových stránkách obce a v prvním čísle obecního zpravodaje v roce 2019 č. 1/2019. Pro další informace můžete také kontaktovat provozovatele systému na stránkách www.mojeodpadky.cz.

Děkujeme, že třídíte odpad!

                                                           

Na obecním úřadě nabízíme k přímému prodeji občanům tyto popelnice za nákupní ceny /od 1.4.2019 bude svoz směsného odpadu 1 x za 14 dní/:

- Malá popelnice 120 l černá ……...800 Kč/ks včetně DPH.
- Velká popelnice 240 l černá……..1100 Kč/ks včetně DPH.

Mobilní svozy a svozy nebezpečného odpadu probíhají vždy v sobotu ve vyznačených termínech od stanoviště v obci za Jednotou v čase od 8,00 h do 10,00 h a na Pasekách od stanoviště u Eposu od 10,00 h do 11,00 h. Žádáme občany, aby večer před datem svozu nevytvářeli černé skládky na těchto stanovištích.

Termíny svozů odpadu v roce 2019

Směsný komunální odpad,

svoz 1x týdně leden - březen, 1x za 14 dní duben - prosinec 

5.1. 11.1. 18.1. 25.1. 1.2. 8.2. 15.2. 22.2. 1.3. 8.3. 15.3. 22.3. 29.3.
12.4. 27.4. 10.5. 24.5. 7.6. 21.6. 5.7. 19.7. 2.8. 16.8. 30.8. 13.9. 27.9.
11.10.  25.10. 8.11. 22.11. 6.12. 20.12.              


V roce 2019 je termín svozu plastů vždy na VYBRANÁ PONDĚLÍ v měsíci.

Sáčkový svoz plastů, 1x měsíčně

14.1. 11.2. 11.3. 15.4. 13.5.   10.6. 15.7. 12.8. 9.9. 14.10. 11.11. 9.12.

NOVĚ

Sáčkový svoz papíru  v roce 2019, 1x za 2 měsíce VYCHÁZÍ NA PÁTKY

3.5. 12.7. 6.9. 1.11.                  

SBĚR PAPÍRU v Základní škole a Mateřské škole Želechovice nad Dřevnicí /balík je možno označit štítkem, bude načten do systému MESOH/.
 

14.-15.5. 25.-26.6.                      

Svozy nebezpečného odpadu v roce 2019

15.6. 2.11.


Mobilní svozy odpadu v roce 2019

20.4. 15.6. 7.9. 2.11.