Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Motivační a evidenční sytém odpadového hospodářství /MESOH/ v obci Želechovice nad Dřevnicí

Milí spoluobčané,

Jak jste si již jistě všimli, naše obec se vždy snaží jít s dobou, proto jsme se rozhodli, že je potřeba udělat v oblasti odpadů další kroky. Navíc v souvislosti s připravovanou novelou zákona o odpadech, která předpokládá zdražování poplatku za skládkování komunálního odpadu na skládkách a zároveň od roku 2024 nebude u nás možno skládkovat využitelný odpad, je zřejmé že se v následujících letech, při současném způsobu nakládání s odpadem, nevyhneme navýšení poplatku za odpady. Pro vaši informaci, základ poplatku za ukládání využitelného odpadu na skládku v roce 2017 činí 500 Kč za tunu, přičemž do roku 2024 se pravděpodobně vyšplhá až na hodnotu 2000 Kč za tunu. Naštěstí se před zdražováním dá bránit poctivějším třídění odpadu.

Nechceme se s takovou situací smířit, a proto se zastupitelstvo rozhodlo řešit nepříznivou situaci v odpadovém hospodářství zavedením Motivačního a evidenčního systému MESOH. Evidencí a dostatečnou motivací vás, občanů, by se mělo docílit optimalizace odpadového hospodářství obce. Tento systém už je zaveden a osvědčil se v desítkách obcí a měst.

Co se změní?

Každá domácnost obdrží pytle na třídění odpadů a čárové kódy. Pytel s vytříděným odpadem si domácnost označí čárovým kódem, zaměstnanci svozové firmy čtecím zařízením kód načtou a poté pytel odvezou. Na základě této evidence bude mít obec přesné informace o tom, kdo se zapojil do třídění odpadů a na základě toho bude moci zapojeným občanům ulevit z poplatku za odpady.

Sledovat budeme také obsloužené popelnice na směsný odpad, abychom měli kontrolu nad tím, kolik směsného odpadu se v naší obci ve skutečnosti vyprodukuje. Popelnice budou označeny permanentním čárovým kódem, jejichž nalepení zajistí obec. Evidencí popelnic na směsný komunální odpad se budeme snažit docílit efektivnějšího svozu odpadů a transparentnější platby svozové firmě za skutečně odvedenou práci.

Na webu www.mojeodpadky.cz bude každé domácnosti vytvořený odpadový účet, kde bude moci každý sledovat své výsledky ve třídění odpadů. Přihlašovací údaje do svého odpadového účtu obdrží každá domácnost společně s úvodními informacemi během února 2019.

Všechny potřebné informace obdrží každá domácnost při platbě poplatků na obecním úřadě v Želechovicích nad Dřevnicí nebo na webových stránkách obce a v prvním čísle obecního zpravodaje v roce 2019 č. 1/2019. Pro další informace můžete také kontaktovat provozovatele systému na stránkách www.mojeodpadky.cz.

MANUÁL K MOTIVAČNÍMU A EVIDENČNÍMU SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ (MESOH)

Jeho zavedením by se mělo významně zvýšit množství recyklovatelného materiálu, jenž je možné znovu použít jako surovinu pro průmyslovou výrobu. K efektivnějšímu třídění odpadu by měl domácnosti motivovat formou slevy na poplatku za svoz komunálního odpadu. Čím kvalitněji domácnost třídí odpady, tím větší slevu z poplatku získá. Domácnosti by měly pocítit i na svých peněženkách, kolik odpadů vyprodukují a jak tím zatěžují životní prostředí. Je přeci rozdíl, když má někdo každý týden dvě plné popelnice a k tomu jezdí každou chvíli do sběrného dvora, a když někdo druhý naplní popelnici sotva z poloviny.

A jak to tedy bude vypadat? Každá domácnost společně s tímto manuálem obdrží 12 ks čirých pytlů a 12 ks žlutých pytlů na třídění odpadů (další pytle na třídění odpadů si můžete zdarma vyzvednout na obecním úřadě). Až budete mít pytle plné roztříděného odpadu, označíte je čárovým kódem a večer před svozovým dnem (viz. harmonogram svozu) je dáte před dům ke krajnici. Nálepky s čárovým kódem jsou součástí tohoto manuálu. Zaměstnanci svozové společnosti poté pytle sesbírají a dle správně vytříděného odpadu připíší každé domácnosti patřičné EKO-body, na základě kterých se na konci roku stanoví sleva z poplatku za svoz odpadu v následujícím roce. Připisování EKO-bodů domácnostem se bude dít na základě čárového kódu nalepeného na pytli, takže je opravdu nutné, aby byly pytle touto nálepkou označeny. Zároveň jsou zprovozněny webové stránky www.mojeodpadky.cz , kde může každý sledovat, kolik odpadu vytřídil, jakou odměnu/kolik EKO-bodů za to získal. Přístupové údaje do odpadového účtu najdete v dolní části listu s čárovými kódy.

Pozor! MESOH není jen o třídění odpadů, ale pamatuje také na snižování produkce odpadů v domácnostech, kde se hodnotí, kolik litrů nádob a pytlů domácnost využije ke sběru odpadů. Samozřejmě čím méně, tím lépe, protože každý obsloužený litr se platí. Pro získání EKO-bodů/úlevy na poplatku za snižování produkce odpadů je třeba do odpadového dotazníku, ve svém odpadovém účtu uvést způsoby, jakými domácnost snižuje produkci odpadů. Dále také doporučujeme potvrdit Inventuru stanoviště*. V odpadovém účtu sekce „Články, dokumenty…“ najdete pro inspiraci seznam nejčastějších způsobů snižování produkce odpadů, které občané uvádějí. Odpadový dotazník můžete vyplnit ve svém odpadovém účtu na www.mojeodpadky.cz. Aby bylo možné ocenit občany, kteří produkují minimální množství odpadů, je třeba získat informace nejen o tříděném odpadu, ale také i o tom zbytkovém netříděném. Proto je třeba každou sběrnou nádobu označit etiketou s čárovým kódem, který se načte při každém obsloužení nádoby. Díky tomu budeme mít informace o nádobách a o jejich vytížení. Jsme přesvědčeni, že nám tyto data napoví, koho ocenit za nízkou produkci odpadů, kde je prostor pro zlepšení. Dále tyto informace poslouží k posouzení, zda plánované změny po zavedení přinesly nějaké ovoce. Nádoby na směsný komunální odpad budou označeny zaměstnanci obce během března/dubna 2019. Na to, že budou nádoby označovány, budou občané upozorněni obecním rozhlasem a na webových stránkách obce. Svozy odpadů, při kterých bude započato načítání čárových kódů, budeme občanům rovněž dostatečně dopředu oznamovat. Pravděpodobně k tomu dojde v měsíci červnu 2019 /jakmile budou vybrány poplatky a rozdány štítky/.

Je jasné, že bude chvíli trvat, než se zaváděný systém zaběhne a vychytají se počáteční problémy a nedostatky. Jak však dokazuje příklad z ostatních obcí a měst, tento způsob třídění odpadu se obci i domácnostem vyplatí.                           

*Inventura stanoviště je seznam vše účastníků (osob) systému na stanovišti (v domácnosti). Pro potvrzení správnosti těchto údajů je potřeba Inventuru stanoviště potvrdit. Odpadový dotazník je soubor několika otázek týkajících se nakládání s ostatními druhy odpadu na daném stanovišti. Vyplněním dotazníku a až 5 způsobů snižování produkce odpadu vám vznikne nárok na udělení EKO bodů BS. Obě sekce naleznete ve svém odpadovém účtu.

                        Návod, jak třídit vybrané odpady

 • Plast, plast s nápojovými kartony
 1. Do žlutého/čirého pytle třiďte veškeré plasty – např. plastové sáčky od těstovin, od bonbónů, lahev od jaru, od šamponu, přepravní folie od PET lahví, poctivě sešlápnuté PET lahve, kelímky od jogurtu - nemusí být vymyté, není to ekologické. Stačí, když budou důkladně vyškrabané. Opravdu vše, co je plastové. Do pytle s plasty můžete dávat i nápojové kartony (krabice od mléka, od džusu).
  Prosím nechte zbylé mléko z krabic vykapat a krabice sešlápněte.
 2. Až bude pytel plný, tj. hmotnost pytle mezi 2,5 až 4,5 kg, pytel zavažte a k úvazku připevněte visačku s čárovým kódem.
 3. Pytel postavte před dům ke krajnici vozovky večer před svozovým dnem. Harmonogram svozových dní najdete ve svém odpadovém účtu.
 • Pokud třídíte papírové obaly (obaly od mouky, cukru, krabičky od léků, sušenek, cereálií, sýru, obálky, krabice od bot…), tak…
 1. Do čirého pytle třiďte veškerý papír – obaly od mouky, cukru, krabičky od léků, sušenek, cereálií, sýru, obálky, krabice od bot, časopisy, noviny, letáky atd.
 2. Až bude pytel plný, tj. hmotnost pytle mezi 5 až 10 kg, pytel zavažte a k úvazku připevněte visačku s čárovým kódem.
 3. Pytel postavte před dům ke krajnici vozovky večer před svozovým dnem. Harmonogram svozových dní najdete ve svém odpadovém účtu.
 • Pokud třídíte pouze tiskoviny (noviny, časopisy, knihy, sešity …), tak…
 1. Až bude balík vysoký cca 30 cm, svažte tiskoviny do balíku a k úvazku připevněte visačku s čárovým kódem.
 2. Balík doneste do Základní školy v době konání sběru papíru.


Větší kartonové krabice, které se nevejdou do pytle, rozlepte, svažte do balíku o minimální výšce 30 cm a k úvazku připevněte visačku s čárovým kódem. Balík doneste do Základní školy v Želechovicích nad Dřevnicí v době konání sběru papíru.

Jak označit pytel visačkou s čárovým kódem

 1. Vytvoříme si visačku např. z papírové krabičky.
 2. Doprostřed visačky nalepíme čárový kód – čárový kód nesmí být zvlněný, musí být napnutý!!!
 3. Visačku přivážeme k úvazku pytle.

Video návod, jak správně označit pytel visačkou s čárovým kódem, spustíte prostřednictvím tohoto odkazu:

www.mojeodpadky.cz/oznaceni-visackou

Směrnice MESOH č 12019 Želechovice nad Dřevnicí

Seznam stanovišť s lokalizace umístění sběrných nádob a kontejenrů na tříděný odpad Želechovice nad Dřevnicí

Seznam stanovišť a lokalizace umístění sběrných nádob na netříděný odpad pro rekreační objekty Želechovice nad Dřevnicí

Příloha č. 1 ke směrnici MESOH Želechovice nad Dřevnicí

Příloha č. 2 ke směrnici MESOH Želechovice nad Dřevnicí

Příloha č. 3 ke směrnici MESOH 2018 Želechovice nad Dřevnicí

Příloha č. 4,5,6 a 9,10 ke směrnici MESOH Želechovice nad Dřevnicí

Příloha č. 7 ke směrnici MESOH Želechovice nad Dřevnicí

Příloha č. 8 ke směrnici MESOH Želechovice nad Dřevnicí