Menu
Obec Želechovice nad Dřevnicí
Želechovicenad Dřevnicí

V sobotu 8. října 2022 se bude konat na Sokolovně v Želechovicích nad Dřevnicí "BAZÁREK" dětského oblečení, sportovních potřeb, kočárků, autosedaček, kol, lyží, bruslí - vše co odpovídá sezóně podzim - zima.

Odvádění odpadních vod - stočné

Dne 24. 6.2020 v usnesení 4.1./9ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo navržený způsob zajišťující odvádění a čištění odpadních vod v obci a to tak, že nově bude kanalizaci ve vlastnictví obce provozovat obec sama prostřednictvím odborně způsobilé osoby. Dále téhož dne v usnesení 4.2./9ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo uzavření Dohody vlastníků kanalizací provozně souvisejících mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí a Vodovody a Kanalizace Zlín, a. s., a dále v usnesení 4.3./9ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo uzavření Smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod  a Smlouvy o poskytování služeb mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí a MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a. s. V této souvislosti dne 23. 9. 2020  v usnesení 5./11ZO/2020: Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí schválilo výši ceny stočného 39, 13 Kč/m3 bez DPH. Dne 23. 6. 2021 v usnesení 7.1./16ZO/2021 schválilo od 1. 7. 2021 výši ceny stočného 40, 75 Kč/m3 bez DPH. Dále v usnesení 7.2./16ZO/2021 schválilo výši ceny stočného 15 Kč/m3 bez DPH od 1. 7. 2021 pro odvádění odpadních vod z domácností, které jsou napojené na obecní kanalizaci s volnou vyústí. 

Na základě pověření zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí ze dne 24. 11. 2021, dne 20. 12. 2021 v usnesení 2./70RO/2021 schválila rada obce Želechovice nad Dřevnicí od 1. 1. 2022 výši ceny stočného 42,29 Kč/m3 bez DPH.

Aby následně mohlo dojít i k úpravě smluvních vztahů s domácnostmi i podnikateli napojenými do obecní kanalizace dne 25. 9. 2020 v usnesení 2.1./45RO/2020: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila podstatné náležitosti Smlouvy o odvádění odpadních vod mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí jako vlastníkem a provozovatelem veřejné kanalizace a odběratelem tj. fyzickou osobou - občanem, jako vlastníkem připojené stavby nebo pozemku /odběrné místo/ např. RD / bytový dům / chata/ chalupa / garáž/.

Návrh Smlouvy na odvádění odpadních vod - občan

dne 25. 9. 20220 v usnesení 2.2./45RO/2020: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila podstatné náležitosti Smlouvy o odvádění srážkových vod a odpadních vod mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí jako vlastníkem a provozovatelem veřejné kanalizace a odběratelem fyzickou podnikající či právnickou osobou, jako vlastníkem připojené stavby nebo pozemku (odběrné místo), např.: škola / provozovna / restaurace / penzion / obchod / holičství / divadlo / sportoviště. 

Návrh Smlouvy na odvádění odpadních a srážkových vod - firma

Smlouvy na odvádění a čištění odpadních vod, které měli občané uzavřeny s Moravskou vodárenskou, a. s. nebo společností Vodovody a Kanalizace Zlín, a. s. byli ukončeny a uzavřeny nové s obcí Želechovice nad Dřevnicí. Zároveň v nejbližších měsících proběhne revize napojení odpadních vod z domácností a firem na kanalizaci obce, s cílem je uvést skutečný stav do souladu s uzavřenými smlouvami.

Co doplnit do Smluv:

  • telefonní číslo nebo e-mail, adresa pro doručení, pokud je odlišná od odběratele
  • zdroj vody, který využíváte (vodovod, vodovod a jiný zdroj nebo jiný zdroj). V případě jiných zdrojů, které jsou odváděny do kanalizace, prosím vyplňte typ zdroje např. studna
  • počet osob pobývajících v odběrném místě (ve většině smluv je tento počet vyplněn dle trvalého bydliště osob jednotlivých odběrných míst). V případě, že není zřízeno na odběrném místě žádné trvalé bydliště, vyplňte počet osob, které využívají napojení na kanalizaci. Počet osob  bude  aktualizován  vždy  na  konci  zúčtovacího  období  a  prověřován  na  základě  údajů z evidence obyvatel. Povinností odběratelů bude ať už zvýšení nebo snížení počtu osob v domácnosti, pokud možno, co nejdříve nahlásit, toto je myšleno především u domácností, kde nejsou osoby hlášeny na travalý pobyt
  • počet dní, pokud je přípojka využívána méně než 250 dní v roce
  • způsob platby stočného (měsíční záloha nebo roční vyúčtování)
  • spojovací číslo k inkasu, které chcete nastavit na platbu stočného
  • číslo bankovního účtu (v případě vzniku přeplatku za stočné, bude částka vrácena na uvedené číslo bankovního účtu)

V případě jakýchkoliv dotazů ve věci odvádění odpadních vod využijte kontakt na OÚ želechovice nad Dřevnicí

Provoz obecního úřadu /úřední hodiny/:

  • PONDĚLÍ: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 
  • STŘEDA: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 
  • PÁTEK: 08:00 - 12:00  

ÚTERÝ A ČTVRTEK přístup do kanceláří obecního úřadu pro veřejnost uzavřen.

K vyřizování nutných záležitostí /pohřeb/ mohou občané využívat telefonní spojení: 775 569 118 nebo emailový kontakt: obec@zelechovice.eu

Nejčastěji kladené dotazy při vyplňování a uzavírání nových Smluv:

Dotaz: Jak mi bude vrácena záloha za stočné od MOVO a.s.?

Odpověď: občané, kteří měli smlouvu pouze na stočné, byla tato ukončena k 30. 6. 2020 a odběratelé by měli dostat vyúčtovací fakturu. tj. dle zaplacených záloh bude přeplatek, nebo nedoplatek. V současné době by tyto smluvní vztahy měly být již ukončené a vyúčtované. Občané, kteří platili vodné i stočné, máme informace od MOVO, a.s., že byla upravena záloha cca na polovinu a k 1. 7. 2020  byla vytvořena v zákaznickém systému nová verze smlouvy pouze na vodné. Při roční fakturaci v květnu bude na faktuře poměrově rozpočítané vodné a stočné po dobu platnosti staré verze smlouvy a pouze vodné od platnosti nové verze smlouvy. V případě vzniklého přeplatku, bude vyúčtován na konci zúčtovacího období.


Dotaz: Do smlouvy jste uvedli „ Počet osob pobývajících v Odběrném místě řešeném touto Smlouvou činí v den jejího uzavření (dle vyjádření Odběratele): 4  osoby“, ale ve skutečnosti jsme dva, musím platit stočné i za dceru, která je v zahraničí a přijede do Želechovic jednou za rok?

Odpověď: stočné za takovou osobu, která se prokazatelně nezdržuje v obci platit nemusíte, bude se jednat o osoby, které jsou trvale např. v Domově pro seniory nebo v jiných podobných zařízeních, žijí a pracují v zahraničí, nebo ve vzdálených městech v ČR a skutečně do obce zajíždí minimálně, ale toto se nebude vztahovat např. na studenty, kteří studují mimo ZK, tak jak to je uznáváno při výběru poplatků za KO.


Dotaz: Bude obec po podpisu smlouvy rozesílat rozpis záloh?

Odpověď: rozpis záloh bude zasílán odběratelům, kteří uvedli do smlouvy úhradu záloh příkazem k úhradě. V případě uvedeného kontaktu na email, bude tento rozpis záloh zaslán na uvedenou e-mailovou adresu. Pokud emailový kontakt není uveden, bude rozpis záloh zaslán poštou. Odběratelům, kteří uvedli platbu záloh prostřednictvím SIPA, bude záloha, ve výši uvedené v podepsané smlouvě nastavena a zařazena do jimi uvedeného SIPA. Rozpis záloh nebude zasílán.


Dotaz: Nejsem zatím ke kanalizaci připojen, co potřebuji ke zřízení nové přípojky?

Odpověď: K připojení na kanalizaci ve vlastnictví obce je potřeba vyplnit Žádost o připojení na kanalizaci (viz.níže), dodat projektovou dokumentaci k přípojce včetně podélného profilu. V případě zřízení zcela nové přípojky na kanalizace je potřeba pořídit fotodokumentaci napojení a kontaktovat zaměstnance OÚ.

 Žádost a celková dokumentace je odborným pracovníkem zkontrolována a následně potvrzena nebo případně ještě dále konzultována. Po schválení žádosti Vám následně zašleme Smlouvu o odvádění odpadních vod.

Změna se nebude týkat připojení na vodovod a v případě kanalizace některých nemovitostí v ulici Osvobození, Podřevnická a Papírenská, které jsou napojeny přímo na kanalizaci VAK Zlín, a.s. a Moravské vodárenské, a.s. Tyto zůstávají nadále v platnosti.

Žádost o připojení na kanalizaci ve vlastnictví obce

Kanalizace

Želechovice nad Dřevnicí

Obec se nachází na levém břehu řeky Dřevnice, v nadmořské výšce 242 m n. m., 7 km od Zlína a 9 km od Vizovic. Středem protéká potok Obůrek, který odděluje dvě historické části. Vlastní vesnice leží v severní části, zatímco na jihu se rozkládají samoty a pasekářské usedlosti, dále pak zalesněný hřeben Vizovických vrchů.

Kontakt

Želechovice nad Dřevnicí
Ul. 4. května 68
763 11 Želechovice nad Dřevnicí
tel.: 775 569 118 
e-mail: obec@zelechovice.eu
IČO: 75158094
DIČ: CZ75158094
Číslo účtu:
258966988 / 0300 ČSOB, a.s.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie