Menu
Obec Želechovice nad Dřevnicí
Želechovicenad Dřevnicí

Termíny OTEVŘENÍ sběrného místa v areálu bývalého ZD v Želechovicích n/Dř. v roce 2024:1.6., 15.6., 29.6., 13.7., 27.7., 10.8., 24.8., 7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12., 28.12.  

Odvádění odpadních vod - stočné

Na základě pověření Zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí ze dne 29. 11. 2023, dne 6. 12. 2023 schválila Rada obce Želechovice nad Dřevnicí od 1. 1. 2024 výši ceny stočného 55,99 Kč/m3 bez DPH.​​​​​​​

Aby následně mohlo dojít i k úpravě smluvních vztahů s domácnostmi i podnikateli napojenými do obecní kanalizace dne 25. 9. 2020 v usnesení 2.1./45RO/2020: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila podstatné náležitosti Smlouvy o odvádění odpadních vod mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí jako vlastníkem a provozovatelem veřejné kanalizace a odběratelem tj. fyzickou osobou - občanem, jako vlastníkem připojené stavby nebo pozemku /odběrné místo/ např. RD / bytový dům / chata/ chalupa / garáž/.

Návrh Smlouvy na odvádění odpadních vod - občan

dne 25. 9. 20220 v usnesení 2.2./45RO/2020: Rada obce Želechovice nad Dřevnicí schválila podstatné náležitosti Smlouvy o odvádění srážkových vod a odpadních vod mezi obcí Želechovice nad Dřevnicí jako vlastníkem a provozovatelem veřejné kanalizace a odběratelem fyzickou podnikající či právnickou osobou, jako vlastníkem připojené stavby nebo pozemku (odběrné místo), např.: škola / provozovna / restaurace / penzion / obchod / holičství / divadlo / sportoviště. 

Návrh Smlouvy na odvádění odpadních a srážkových vod - firma

Smlouvy na odvádění a čištění odpadních vod, které měli občané uzavřeny s Moravskou vodárenskou, a. s. nebo společností Vodovody a Kanalizace Zlín, a. s. byli ukončeny a uzavřeny nové s obcí Želechovice nad Dřevnicí. Zároveň v nejbližších měsících proběhne revize napojení odpadních vod z domácností a firem na kanalizaci obce, s cílem je uvést skutečný stav do souladu s uzavřenými smlouvami.

Co doplnit do Smluv:

  • telefonní číslo nebo e-mail, adresa pro doručení, pokud je odlišná od odběratele
  • zdroj vody, který využíváte (vodovod, vodovod a jiný zdroj nebo jiný zdroj). V případě jiných zdrojů, které jsou odváděny do kanalizace, prosím vyplňte typ zdroje např. studna
  • počet osob pobývajících v odběrném místě (ve většině smluv je tento počet vyplněn dle trvalého bydliště osob jednotlivých odběrných míst). V případě, že není zřízeno na odběrném místě žádné trvalé bydliště, vyplňte počet osob, které využívají napojení na kanalizaci. Počet osob  bude  aktualizován  vždy  na  konci  zúčtovacího  období  a  prověřován  na  základě  údajů z evidence obyvatel. Povinností odběratelů bude ať už zvýšení nebo snížení počtu osob v domácnosti, pokud možno, co nejdříve nahlásit, toto je myšleno především u domácností, kde nejsou osoby hlášeny na travalý pobyt
  • počet dní, pokud je přípojka využívána méně než 250 dní v roce
  • způsob platby stočného (měsíční záloha nebo roční vyúčtování)
  • spojovací číslo k inkasu, které chcete nastavit na platbu stočného
  • číslo bankovního účtu (v případě vzniku přeplatku za stočné, bude částka vrácena na uvedené číslo bankovního účtu)

V případě jakýchkoliv dotazů ve věci odvádění odpadních vod využijte kontakt na OÚ želechovice nad Dřevnicí

Provoz obecního úřadu /úřední hodiny/:

  • PONDĚLÍ: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 
  • STŘEDA: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 
  • PÁTEK: 08:00 - 12:00  

ÚTERÝ A ČTVRTEK přístup do kanceláří obecního úřadu pro veřejnost uzavřen.

K vyřizování nutných záležitostí /pohřeb/ mohou občané využívat telefonní spojení: 775 569 118 nebo emailový kontakt: obec@zelechovice.eu

Nejčastěji kladené dotazy při vyplňování a uzavírání nových Smluv:
 
Dotaz: Do smlouvy jste uvedli „ Počet osob pobývajících v Odběrném místě řešeném touto Smlouvou činí v den jejího uzavření (dle vyjádření Odběratele): 4  osoby“, ale ve skutečnosti jsme dva, musím platit stočné i za dceru, která je v zahraničí a přijede do Želechovic jednou za rok?
Odpověď: stočné za takovou osobu, která se prokazatelně nezdržuje v obci platit nemusíte, bude se jednat o osoby, které jsou trvale např. v Domově pro seniory nebo v jiných podobných zařízeních, žijí a pracují v zahraničí, nebo ve vzdálených městech v ČR a skutečně do obce zajíždí minimálně, ale toto se nebude vztahovat např. na studenty, kteří studují mimo ZK, tak jak to je uznáváno při výběru poplatků za KO.

Dotaz: Bude obec po podpisu smlouvy rozesílat rozpis záloh?
Odpověď: rozpis záloh bude zasílán odběratelům, kteří uvedli do smlouvy úhradu záloh příkazem k úhradě. V případě uvedeného kontaktu na email, bude tento rozpis záloh zaslán na uvedenou e-mailovou adresu. Pokud emailový kontakt není uveden, bude rozpis záloh zaslán poštou. Odběratelům, kteří uvedli platbu záloh prostřednictvím SIPA, bude záloha, ve výši uvedené v podepsané smlouvě nastavena a zařazena do jimi uvedeného SIPA. Rozpis záloh nebude zasílán.

Dotaz: Nejsem zatím ke kanalizaci připojen, co potřebuji ke zřízení nové přípojky?
Odpověď: K připojení na kanalizaci ve vlastnictví obce je potřeba vyplnit Žádost o připojení na kanalizaci (viz.níže), dodat projektovou dokumentaci k přípojce včetně podélného profilu. V případě zřízení zcela nové přípojky na kanalizace je potřeba pořídit fotodokumentaci napojení a kontaktovat zaměstnance OÚ.
 
Žádost a celková dokumentace je odborným pracovníkem zkontrolována a následně potvrzena nebo případně ještě dále konzultována. Po schválení žádosti Vám následně zašleme Smlouvu o odvádění odpadních vod.
Změna se nebude týkat připojení na vodovod a v případě kanalizace některých nemovitostí v ulici Osvobození, Podřevnická a Papírenská, které jsou napojeny přímo na kanalizaci VAK Zlín, a.s. a Moravské vodárenské, a.s. Tyto zůstávají nadále v platnosti.

Žádost o připojení na kanalizaci ve vlastnictví obce

Kanalizace

Želechovice nad Dřevnicí

Obec se nachází na levém břehu řeky Dřevnice, v nadmořské výšce 242 m n. m., 7 km od Zlína a 9 km od Vizovic. Středem protéká potok Obůrek, který odděluje dvě historické části. Vlastní vesnice leží v severní části, zatímco na jihu se rozkládají samoty a pasekářské usedlosti, dále pak zalesněný hřeben Vizovických vrchů.

Kontakt

Želechovice nad Dřevnicí
Ul. 4. května 68
763 11 Želechovice nad Dřevnicí
tel.: 775 569 118 
e-mail: obec@zelechovice.eu
IČO: 75158094
DIČ: CZ75158094
Číslo účtu:
258966988 / 0300 ČSOB, a.s.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie