Menu
Obec Želechovice nad Dřevnicí
Želechovicenad Dřevnicí

Termíny OTEVŘENÍ sběrného místa v areálu bývalého ZD v Želechovicích n/Dř. v roce 2024:1.6., 15.6., 29.6., 13.7., 27.7., 10.8., 24.8., 7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12., 28.12.  

Současnost

Od 15. července 1976  do 31. prosince 2008 byly Želechovice nad Dřevnicí místní částí statutárního města Zlína. Obyvatelé obce požadovali osamostatnění. 

Dne 17. května 2008 se zde tedy konalo referendum o osamostatnění, v němž obyvatelé rozhodli, že se tato místní část stane samostatnou obcí. Referenda se zúčastnilo přes 83 procent oprávněných voličů, 77,5 procenta z celkového počtu se jich vyslovilo pro odtržení od Zlína. První komunální volby po osamostatnění se zde konaly 10. ledna 2009.

Současnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V obci se nachází obecní úřad, mateřská a základní škola, pošta a ordinace soukromých lékařů - praktického lékaře pro dospělé, dětského lékaře, zubního lékaře, gynekologa-

Historicky zde byla vždy aktivní celá řada spolků, často s působností i pro další přifařené obce. V současné době jsou to především tyto: TJ Sokol s několika oddíly, jež neslouží jen vlastním členům, ale vyvíjí i sportovní a kulturní aktivity pro celou obec, pro děti pořádá karnevaly a dětské dny, pro dospělé pak zprostředkovává prostory sokolovny pro divadelní vystoupení či hudební koncerty, při vhodných podmínkách zaledňuje venkovní sportoviště pro veřejné bruslení.

SoučasnostČinorodé jsou rovněž oba místní sbory dobrovolných hasičů – SDH Želechovice nad Dřevnicí a SDH Želechovice nad Dřevnicí – Paseky. Kromě ochrany spoluobčanů před přírodními  živly se naši hasiči účastní celé řady soutěží, které jsou i vítaným zpestřením volného času pro širokou veřejnost, rovněž pak pořádají vlastní akce – stavění a kácení májky, hodové vodění berana s navazující zábavou, na Pasekách maškarní karneval pro děti a ples pro dospělé, zabijačky, svozy železného odpadu a mnohé další. Bez hasičů a jejich technické i fyzické podpory by se také neobešla celá řada společenských událostí, pořádaných jinými spolky a obcí samotnou.  V Želechovicích rovněž působí Junák, který vychovává děti a mládež k morálním hodnotám, přátelskému vztahu k sobě navzájem, svému okolí i životnímu prostředí. Malí Skauti pomáhají při nejrůznějších aktivitách, pečují o čistotu v naší obci, vrcholem jejich činnosti pak je letní prázdninový tábor. Společně se sousední obcí, kde bylo vybudováno hřiště, zde provozuje sportovní činnost Fotbalový klub Lužkovice-Želechovice. S láskou k přírodě jsou aktivní naši včelaři, kteří spadají pod ZO ČSV Zlín, avšak i v obci samotné přispívají kromě opylování ovocných stromů a jiných kulturních i divokých rostlin a získávání včelích produktů ke zpestření společenských událostí, jakými jsou Adventní neděle či Rozsvěcování vánočního stromečku, kde nabízí své produkty, učí děti vyrábět figurky ze včelího vosku apod. V Želechovicích rovněž působí Myslivecký spolek, pečující o lesní zvěř, pro žáky základní školy vyvíjí tělovýchovné aktivity Školní sportovní klub, zraněné ošetřují členové místní skupiny Českého červeného kříže, kteří v úzké spolupráci s Klubem důchodců Paseky pořádají přednášky a zájezdy (nejen) pro naše důchodce. Čas na mateřské a rodičovské dovolené zpestřuje maminkám s našimi nejmenšími Centrum pro rodinu Vizovice. Místní spolky se nenahraditelně podílejí na životě v naší obci.

Současnost

Dění společenských událostí je také protkáno či přímo organizováno želechovickou školou a obecním úřadem. Velká tělocvična skýtá možnosti pořádání celé řady sportovních turnajů, ale i společenského plesu. Místní občané mají taktéž možnost zúčastnit se Dne zdraví, na jehož přípravě se rovněž významně podílí Český červený kříž. Zde si mohou nechat změřit krevní tlak, zacvičit, ochutnat a získat recepty na zdravé pokrmy či poslechnout povídání našich včelařů. Škola se však věnuje především dětem i mimo povinné vyučování. Žákům se nabízí celá škála volnočasových aktivit, přednášek, ale i zahraničních poznávacích či jazykových zájezdů. Rovněž velmi brzy po vzniku obecního úřadu se jeho zaměstnanci aktivně zapojili do společenského dění, ať už do stávajících událostí nebo i vytvoření nových tradic, jakými je Pochod broučků – podzimní lampionový průvod zakončený ohňostrojem, Rozsvěcování vánočního stromečku spojené se soutěží o nejlepší štrůdl za hudebního doprovodu skupiny BPT,  Zahradní slavnost při příležitosti ukončení školního roku a další. Velmi přínosným dílem bylo založení Želechovického zpravodaje, kde se mohou občané 6x ročně dozvědět o aktuálních událostech, rozhodnutích zastupitelstva a rady, budování a opravách infrastruktury, činnosti škol a spolků, připomenout si některou z kapitol historie obce, přečíst si rozhovor s  místní osobností či se dozvědět více o přírodě v našem katastru.

SoučasnostV Želechovicích je katolický kostel sv. Petra a Pavla s živým společenstvím všech věkových generací. Do farnosti spadají v současné době kromě Želechovic také Lužkovice, Lípa, Jaroslavické Paseky a Klečůvka. Místní farář spravuje i sousední Provodov. Aktivní jsou ministranti, bohoslužby hudbou a zpěvem doplňují varhaník, při větších slavnostech místní dechová hudba, mnohem častěji pak schola i malá scholička, jejíž členové, zejména děti z prvního stupně ZŠ, se pravidelně scházejí k nácvikům, hrám a povídání i v průběhu týdne. Do života farnosti se aktivně zapojují i mnozí další věřící při údržbě kostela a okolí, organizaci bohoslužeb či květinové výzdoby. Při duchovním programu se schází rovněž několik společenství. Pro širší veřejnost pořádá farnost celou řadu kulturních událostí. Zejména v době Adentu a Vánočních svátků se již staly tradicí koncerty dětského pěveckého sboru Motýli Šumperk (jehož zakladatel Alois Motýl byl rodákem ze Želechovic), varhanní koncerty Ludvíka Šuranského a vystoupení folkové skupiny BPT. Vyvrcholením je hudba a zpěv místního pěveckého sboru pod vedením dirigenta Viktora Kozánka při půlnoční mši, která je vyhlášená v širokém okolí. Milou událostí je roznášení Betlémského světla, kdy pravidelně již od roku 1997 připravují děti a mládež krátké pásmo, se kterým objedou všechny přifařené obce a při té příležitosti rozdají lidem v předvečer Štědrého dne plamínek světla zapáleného malým dítětem v místě Kristova narození v Betlémě. Dveře chrámu jsou veřejnosti rovněž otevřené v době hlavních svátků, zejména o Velikonocích a Vánocím, kdy především rodiče s dětmi přicházejí k Božímu hrobu či velkému betlému. Místní věřící z Českobratrské církve evangelické navštěvují sbor v Zádveřicích. 

Dopravní obslužnost

Dopravní obslužnostVelkou výhodou obce je dostupnost hromadnou dopravou. Údolím prochází železniční trať Otrokovice-Vizovice se zastávkou v Želechovicích. Projíždějí tudy autobusy ze Zlína a zpět všemi východními směry – na Slušovice, Všeminu, Vizovice, Vsetín, Valašské Meziříčí, Valašské Klobouky, Rožnov pod Radhoštěm, Luhačovice, Slavičín, Provodov, Hvozdnou a Ostratu. Od roku 2008 sem zajíždí také vozy MHD č.12, v roce 2011 byla linka prodloužena až ke škole. Dostupný je rovněž spoj č.11 v blízkých Lužkovicích. Vysokou daní za kvalitní dopravní obslužnost je zátěž pro místní obyvatelstvo hlukem, znečištěním ovzduší i nižší dopravní bezpečností. Obcí prochází rušná silnice I/49 a snaha občanů o řešení tohoto problému vedla ke vzniku Sdružení za zdravé Lužkovice a Želechovice, Občanského sdružení Želechovice a byla i jedním z impulsů pro osamostatnění obce Želechovice nad Dřevnicí.

Názvy ulic a místních tratí

Názvy ulic a místních tratí

Ulice má obec pojmenovány a jejich současné názvy jsou následující: Nádražní, Osvobození, Přílucká, Batalická, Příční, Příkrá, Klínek, Lysá, Výpusta, Družstevníků, Paseky, 4. května, Podřevnická, Kút, Nad Školou, Pod Stráží, Papírenská, (později ještě přibyla Lipská).

Rovněž místní části v katastru – tratě a samoty nesou svá jména. V dřívějších dobách bylo názvosloví pestřejší, často však neuspořádané. Některé lokality byly jmenovány vícero názvy. Dodnes se zachovaly a jsou používány především tyto: Batalice, Hony, Stráně, Milenovy, Vavrušky, Ubice, Tyky, Hulajky, Kamenné, Oslné, Láze, Dřínoví, Nad Kouty, Vidovy, Obůrky, Dehetník, Díly a Okruh.

Podnikatelské aktivity

Podnikatelské aktivityV Želechovicích působí celá řada drobných živnostníků a řemeslníků, značně rozšířen je autoservis a servis jízdních kol, stavebnictví, malířství, stolářství a tesařství.
Z maloobchodu je to především nákupní středisko Jednota, obchod u Pekařů a prodejna pekárny VEKA. Z původních tradičních hospod zůstalo zachováno pouze pohostinství u Březíků, nově pak vznikla restaurace u Vágnerů a hospůdka Coffe bar na sokolovně. Větší výrobní firmy se nacházejí především ve dvou průmyslových areálech. Prvních z nich je v okolí původní papírny, kde dnes sídlí výrobce smaltovaných cedulí SmaltZlin s.r.o. a společnost OKNO spol. s r.o., která se zaměřuje na montování plastových oken a dveří. Druhá zóna se rozprostírá v areálu bývalého zemědělského družstva, kde působí více firem, zejména však společnost Zdeněk Kedroň, RONELT (ohýbání trubek) a MS CONTAINER s.r.o., specializující se na výrobu obytných a skladovacích kontejnerů. Dále za vesnicí je vybudována PILA PEŠL s.r.o. produkující stavební řezivo a dřevní štěpku.

Přírodní poměry, geologie, fauna a flóra

Přírodní poměryObec se nachází v podhůří Vizovických vrchů na levém břehu řeky Dřevnice. Středem protéká potok Obůrek do něhož se vlévají jeho přítoky Milenov, Hluboček, Kamenný potok, Lázovský potok, a Vidovka. Nad katastrem obce se tyčí vrchy Lysá (387 m n.m.), Drdol (540 m n.m.), Klenčov (536 m n.m.) a Ubice (375 m n.m.).

         Zasahují sem 2 přírodní parky: Přírodní park „Vizovické vrchy“ – převážně smrkovými monokulturami zalesněný hřeben a Přírodní park „Želechovické paseky“, který byl vyhlášen za účelem ochrany harmonického vztahu pasekářských usedlostí a tradičního hospodaření s mozaikovitým rázem valašské krajiny. Z maloplošných chráněných území leží v katastru Přírodní památka „Na Želechovických pasekách“ – naleziště jaterníku podléšky, Přírodní památka  „Pod Drdolem“ – výskyt vzácného vstavače bledého a Přírodní rezervace „Bukové hory“ se zachovalými původními porosty karpatských bučin. Želechovice spadají do oblasti vnějších Západních Karpat, vzniklých díky alpínskému vrásnění a jsou součástí račanské jednotky flyšového pásma. Podložím jsou tedy sedimenty pískovců, které zde byly v minulosti těženy jako stavební materiál, a jílovců. Při průzkumných vrtech byl potvrzen malý výskyt ropy. V katastru obce se také vyskytuje několik sirných pramenů, jejichž voda se užívá k léčebným účelům a v minulosti některé sloužily jako lázně pro místní obyvatelstvo.

Přírodní poměryPůvodními dřevinami byly především duby, buky a habry, doplněné břízami a lískami, v blízkosti vodních toků pak olše a vrby. Značná část lesů však byla v minulém století nahrazena smrkovými monokulturami. V listnatých lesích je hojný výskyt tzv. „jarního aspektu“ – bylin kvetoucích před olistěním stromů – prvosenek jarních a vyšších, sasanek hajních, plicníků lékařských, dymnivek dutých, hrachorů jarních aj. Na Pasekách má krajina parkovitý ráz. Pastviny a louky střídají pásy keřů (růže šípková, ostružiník, maliník, brslen bradavičnatý, svída krvavá, ptačí zob, bez černý…) a ovocných stromů.
Na letních loukách jsou zpestřovány četné druhy trav květy kopretiny bílé, jetele lučního, zvonků, hrachoru hlíznatého či kohoutků lučních). Při okrajích lesů můžeme nalézt vzácnou lilii zlatohlavou.

      Přírodní poměryZe živočichů je třeba zmínit všudypřítomné ptactvo, zejména nejrůznější druhy pěvců v zahradách, polích a lesích. Z dravců jsou nejrozšířenější káně lesní a poštolka obecná, mezi sovami je nejčastější puštík obecný. Souvislejší lesní porosty obývají šplhavci, zejména strakapoudi, žluny a vzácněji i datel černý. V blízkosti vodních toků je možno spatřit volavky popelavé, symbolem Dřevnice se stal létající drahokam ledňáček říční a zejména v zimním období stojí za zajímavé pozorování skorec vodní. Z volně žijících savců je to široké spektrum hlodavců, srnčí zvěř a zajíci, skrytě pak naše lesy obývají divoká prasata, lišky a jezevci, vzácně k nám zavítá i zvěř jelenní. Mezi obojživelníky a plazi jsou to především skokani hnědí, ropuchy obecné, slepýši křehcí, ještěrky obecné, po deštích vylézají mloci skvrnití. Vzácným druhem mezi hojně zastoupenými plži je modranka karpatská. Na rozkvetlých loukách je možno se kochat pestře zbarvenými tesaříky, motýly či střevlíky. Ve Dřevnici je nejrozšířenějším rybím druhem jelec tloušť, rychlejším přítokům pak kraluje pstruh potoční.  

Želechovice nad Dřevnicí

Obec se nachází na levém břehu řeky Dřevnice, v nadmořské výšce 242 m n. m., 7 km od Zlína a 9 km od Vizovic. Středem protéká potok Obůrek, který odděluje dvě historické části. Vlastní vesnice leží v severní části, zatímco na jihu se rozkládají samoty a pasekářské usedlosti, dále pak zalesněný hřeben Vizovických vrchů.

Kontakt

Želechovice nad Dřevnicí
Ul. 4. května 68
763 11 Želechovice nad Dřevnicí
tel.: 775 569 118 
e-mail: obec@zelechovice.eu
IČO: 75158094
DIČ: CZ75158094
Číslo účtu:
258966988 / 0300 ČSOB, a.s.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie