Menu
Obec Želechovice nad Dřevnicí
Želechovicenad Dřevnicí

V pátek 27.1. 2023 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 28.1. 2023 od 8:00 do 14:00 hodin se koná II. kolo volby prezidenta ČR. Obec má 3 volební okrsky. Volební okrsek č. 1 je v budově Sokolovny, volební okrsek č. 2 je v budově základní školy. Volební okrsek č. 3 je v budově hasičské klubovny v Želechovicích - Pasekách. K prokázání totožnosti jsou voliči povinni předložit platný občanský průkaz, nebo cestovní pas. Volební lístky obdrží každý volič přímo ve volební místnosti. 

Územní plán

Zastupitelstvo obce Želechovice nad Dřevnicí vydalo dne 20. 12. 2012 Územní plán Želechovice nad Dřevnicí formou Opatření obecné povahy č. 2/2012, které nabylo účinnosti dne 4. 1. 2013.

Do uvedené územně plánovací dokumentace lze nahlížet:

  • na obci Želechovice nad Dřevnicí (včetně dokladové části),
  • na Magistrátu města Zlína, Oddělení územního plánování,
  • na Magistrátu města Zlína, Stavebním úřadu,
  • na Krajském úřadu Zlínského kraje, Odboru územního plánování a stavebního úřadu.

Výkresová dokumentace k územnímu plánu

ÚP - Hlavní výkres

ÚP - Hlavní výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,55 MB

ÚP - Koordinační výkres

ÚP - Koordinační výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,89 MB

ÚP - Koordinační výkres, střed obce

ÚP - Koordinační výkres, střed obce.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,79 MB

Textová část ÚP Želechovice nad Dřevnicí

Textová část ÚP Želechovice nad Dřevnicí.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 336,64 kB

Textová část ÚP Želechovice nad Dřevnicí - ODŮVODNĚNÍ

Textová část ÚP Želechovice nad Dřevnicí - ODŮVODNĚNÍ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 686,23 kB

Návrh na pořízení změny územního plánu obce Želechovice nad Dřevnicí

Návrh na pořízení změny územního plánu obce Želechovice nad Dřevnicí.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 343,17 kB

Komplexní pozemkové úpravy v K.Ú. Želechovice nad Dřevnicí

Plán společných zařízení hlavní výkres - listopad 2019

Plán společných zařízení hlavní výkres - listopad 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,23 MB

Plán společných zařízení - listopad 2019

Plán společných zařízení - listopad 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,89 MB

Územní studie zpracované k rozvojovým lokalitám > Územní studie Lysá

ÚS LYSÁ 1

ÚS LYSÁ 1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 54,63 kB

ÚS LYSÁ 2

ÚS LYSÁ 2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 7,12 MB

ÚS LYSÁ 3

ÚS LYSÁ 3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 421,99 kB

GEOLOGICKÝ PRŮZKUM LYSÁ

GEOLOGICKÝ PRŮZKUM LYSÁ.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 7,02 MB

Územní studie zpracované k rozvojovým lokalitám > Územní studie Pod Stráží

ÚS POD STRÁŽÍ HLAVNÍ VÝKRES 1. - LISTOPAD 2019

ÚS POD STRÁŽÍ HLAVNÍ VÝKRES 1. - LISTOPAD 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 853,94 kB

ÚS POD STRÁŽÍ HLAVNÍ VÝKRES 2. - LISTOPAD 2019

ÚS POD STRÁŽÍ HLAVNÍ VÝKRES 2. - LISTOPAD 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 907,73 kB

ÚS POD STRÁŽÍ SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ - LISTOPAD 2019

ÚS POD STRÁŽÍ SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ - LISTOPAD 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 687,77 kB

ÚS POD STRÁŽÍ PRŮVODNÍ ZPRÁVA - LISTOPAD 2019

ÚS POD STRÁŽÍ PRŮVODNÍ ZPRÁVA - LISTOPAD 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 55,3 kB

Územní studie zpracované k rozvojovým lokalitám > Územní studie Díly

US DÍLY 1

US DÍLY 1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 73,17 kB

ÚS DÍLY 2

ÚS DÍLY 2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 836,22 kB

ÚS DÍLY 3

ÚS DÍLY 3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 549,78 kB

ÚS DÍLY 4

ÚS DÍLY 4.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 182,36 kB

Želechovice nad Dřevnicí

Obec se nachází na levém břehu řeky Dřevnice, v nadmořské výšce 242 m n. m., 7 km od Zlína a 9 km od Vizovic. Středem protéká potok Obůrek, který odděluje dvě historické části. Vlastní vesnice leží v severní části, zatímco na jihu se rozkládají samoty a pasekářské usedlosti, dále pak zalesněný hřeben Vizovických vrchů.

Kontakt

Želechovice nad Dřevnicí
Ul. 4. května 68
763 11 Želechovice nad Dřevnicí
tel.: 775 569 118 
e-mail: obec@zelechovice.eu
IČO: 75158094
DIČ: CZ75158094
Číslo účtu:
258966988 / 0300 ČSOB, a.s.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie