Menu
Obec Želechovice nad Dřevnicí
Želechovicenad Dřevnicí

Termíny OTEVŘENÍ sběrného místa v areálu bývalého ZD v Želechovicích n/Dř. v roce 2024:1.6., 15.6., 29.6., 13.7., 27.7., 10.8., 24.8., 7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12., 28.12.  

Architektonická soutěž „Želechovice nad Dřevnicí – úpravy části centra“

Dopracovaná architektonická studie vítězného návrhu:

Dopracovaná studie vítězného návrhu "Želechovice nad Dřevnicí úpravy části centra" září 2022 (55.57 MB) 

Zadání pro architektonickou soutěž:

 • Objekt hospody „Rožek“ – bytový dům komerční
 • Objekt „RD U Běhalů a pekárny“ – startovací byty, v přízemí spolkovna
 • Objekt v zahradě „U Běhalů“ – bytový dům pro seniory s malometrážními byty.
Obec oslovila několik architektů, oprávněných k výkonu funkce člena poroty a dne 2.7.2020 proběhlo ustavující zasedání poroty architektonické soutěže. Přítomní členové se vyjádřili k návrhu soutěžních podmínek, které byly po diskuzi a úpravách odsouhlaseny a následně schváleny i radou obce dne 22.7.2020.
 
Tyto soutěžní podmínky byly 29.7.2020 zaslány České komoře architektů (ČKA) k posouzení regulérnosti celé soutěže. ČKA sdělila kladné stanovisko k zaslaným podmínkám, kde požadovala několik formálních změn. Rada obce musela návrh s doplněnými podmínkami znovu projednat a schválit vč. poroty soutěže 24. a 25.9.2020.
 
Poté byly nově doplněné podmínky znovu zaslány na ČKA. K vyjádření komory došlo 20.10.2020, což znamenalo posunutí termínu soutěžních nabídek až na 21.1.2021, aby byla zachována podmínka délky min. 90 dnů na zpracování soutěžních návrhů. V požadovaném termínu bylo doručeno 10 soutěžních návrhů, které byly řádně označeny a přezkoumány, zda splňují všechny podmínky zadání.
 
Dne 28.1.2021 pak proběhlo hodnotící zasedání poroty architektonické soutěže na Obecním úřadě v Želechovicích nad Dřevnicí. Jednání poroty se zúčastnili všichni členové i náhradníci:
 

Porotci nezávislí (za ČKA):

 • Ing.Václav Babka – předseda poroty
 • Ing. arch. Václav Kocián – člen poroty
 • Ing. arch. Ivan Bergman – člen poroty
 • Ing. arch. Ondřej Pšenčík – náhradník

Porotci závislí (za obec):

 • Bc. Michal Špendlík – starosta obce
 • Ing. arch. Petr Zámečník – pověřený architekt obce
 • Vlastislav Švrček – místostarosta, náhradník
 • Ivan Černý – zmocněná osoba dodavatele, organizace a sekretář soutěže
 • Ing. Škrabal – autorizovaný projektant dopravních staveb
V jednací místnosti bylo vystaveno všech deset návrhů. Porota byla seznámena s anonymizovanou podobou jednotlivých soutěžních návrhů sekretářem panem Ivanem Černým.
 
Nejdříve provedl Ing. Jiří Škrabal hodnocení všech návrhů z pohledu dopravního řešení a následně bylo zahájeno posuzování návrhů všemi porotci z pohledu kvality architektonického a urbanistického řešení.
 
Z návrhů č.1 až 10 postoupily do druhého kola práce s čísly 2,3,8 a 10. Nato proběhlo hlasování o vyhodnocení tří postupujících.
 

Kritériem hodnocení bylo:

 • Řešení urbanistických souvislostí
 • Architektonická kvalita
 • Hospodárnost a přiměřenost (odhadované investiční náklady)
Na základě výše uvedených požadavků bylo provedeno vyhodnocení a stanoveno pořadí oceněných návrhů.
1. pořadí – soutěžní návrh č.3 – 86,67 bodů - odměna 250 000 kč – Ing. arch. Kornélia Faklová a kolektiv

2. pořadí – soutěžní návrh č.10 – 70,67 bodů – odměna 150 000 kč – BY architects, spol. s r. o.

3. pořadí – soutěžní návrh č.2 – 66,33 bodů - odměna 100 000 kč. – Ing. arch. Radek Talaš a kolektiv
4. další oceněný – soutěžní návrh č.8 – odměna 40 000 kč – Studio PAB s.r.o.

Ostatní návrhy

Soutěžní návrh č.  1 - Ateliér DPK, s.r.o.
Soutěžní návrh č.  4 - New Work s.r.o.
 • U soutěžní návrhu č. 4 nebyla záslana elektronická verze k této soutěži. Z toho důvodu zde není přiložena.
Soutěžní návrh č. 5 -  Ing. arch. Josef Hajduch
Soutěžní návrh č. 6  - Mgr. akad. arch. Radka Kurčíková, Ph.D.
Soutěžní návrh č.  7 - Ing. Ondrej Balážik
Soutěžní návrh č.  9 - Ing. arch. Jan Doubek

Želechovice nad Dřevnicí

Obec se nachází na levém břehu řeky Dřevnice, v nadmořské výšce 242 m n. m., 7 km od Zlína a 9 km od Vizovic. Středem protéká potok Obůrek, který odděluje dvě historické části. Vlastní vesnice leží v severní části, zatímco na jihu se rozkládají samoty a pasekářské usedlosti, dále pak zalesněný hřeben Vizovických vrchů.

Kontakt

Želechovice nad Dřevnicí
Ul. 4. května 68
763 11 Želechovice nad Dřevnicí
tel.: 775 569 118 
e-mail: obec@zelechovice.eu
IČO: 75158094
DIČ: CZ75158094
Číslo účtu:
258966988 / 0300 ČSOB, a.s.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie