Menu
Obec Želechovice nad Dřevnicí
Želechovicenad Dřevnicí

V pátek 27.1. 2023 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 28.1. 2023 od 8:00 do 14:00 hodin se koná II. kolo volby prezidenta ČR. Obec má 3 volební okrsky. Volební okrsek č. 1 je v budově Sokolovny, volební okrsek č. 2 je v budově základní školy. Volební okrsek č. 3 je v budově hasičské klubovny v Želechovicích - Pasekách. K prokázání totožnosti jsou voliči povinni předložit platný občanský průkaz, nebo cestovní pas. Volební lístky obdrží každý volič přímo ve volební místnosti. 

Historie 20. století

Hospodářství

Původně panskou papírnu koupila v roce 1775 rodina Haldů, držela ji do roku 1881. V roce 1903 byla zde zřízena pletárna košů. V roce 1920 koupila objekt firma Baťa, zavedla výrobu lepenky. V roce 1923 výrobna vyhořela a objekt kupují rodina Vajdákova ze Želechovic a rodina Machalova z Prštného (kovovýroba).

Ceny za 1. světové války (1914 –1918) – velká neúroda, bída:

1 q brambor za 300 K, 1 q pšenice  za 1000 K, prase za 3000 K, Boty   za 400 K, 1 m plátna za 60 K. V polovině 30. let existovaly
2 mlýny (pan Hrazdira - Paseky, pan Trunkát), pálenice (pan Světlík), 2 výrobny cementového zboží (pan Haša), kamenolom, sirnaté lázně, kovovýroba (papírna) a další živnosti
(33 svobodných, 44 řemeslníků, 9 koncesovaných). Pracovní příležitost našlo mnoho obyvatel ve zlínských Baťových závodech. Mnozí z nich byli tzv. ,,kovozemědělci“.

Ve 2. polovině 30. let. Došlo k elektrifikaci obce a zavedení telefonu.

PapírnaUl. 4. května 20. -  30. léta 20. stoletíUl. Podřevnická 20. -  30. léta 20. století

V 50. letech klesl počet rolníků na 166, dělníků bylo 322. Zemědělský charakter si podržely Paseky.

Ve 2. polovině 20. století ovlivnilo zaměstnanost zřízení JZD a jeho přidružené výroby.

V 90. letech demokratizace společnosti vedla k rozšíření živností a podnikání. Vrácení majetků v restituci.

Pohlednice Želechovic n/D.

Želechovice nad Dřevnicí

Obec se nachází na levém břehu řeky Dřevnice, v nadmořské výšce 242 m n. m., 7 km od Zlína a 9 km od Vizovic. Středem protéká potok Obůrek, který odděluje dvě historické části. Vlastní vesnice leží v severní části, zatímco na jihu se rozkládají samoty a pasekářské usedlosti, dále pak zalesněný hřeben Vizovických vrchů.

Kontakt

Želechovice nad Dřevnicí
Ul. 4. května 68
763 11 Želechovice nad Dřevnicí
tel.: 775 569 118 
e-mail: obec@zelechovice.eu
IČO: 75158094
DIČ: CZ75158094
Číslo účtu:
258966988 / 0300 ČSOB, a.s.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

OSLAVY 18. 6. 2022