Menu
Obec Želechovice nad Dřevnicí
Želechovicenad Dřevnicí

V pátek 27.1. 2023 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 28.1. 2023 od 8:00 do 14:00 hodin se koná II. kolo volby prezidenta ČR. Obec má 3 volební okrsky. Volební okrsek č. 1 je v budově Sokolovny, volební okrsek č. 2 je v budově základní školy. Volební okrsek č. 3 je v budově hasičské klubovny v Želechovicích - Pasekách. K prokázání totožnosti jsou voliči povinni předložit platný občanský průkaz, nebo cestovní pas. Volební lístky obdrží každý volič přímo ve volební místnosti. 

Kostel

Po založení kláštera r. 1261 vznikla v Želechovicích i fara obsazená světskými duchovními. Toto je pouze domněnka, žádné zmínky nemáme (ani v zakládací listině). Koncem 14. století byla zřízena vizovickým opatem duchovní správa s kostelem a farou. Gotický kostel byl zasvěcen sv. Petru a Pavlovi. Z doby gotické se zachoval kalich (v roce 1895 byl na národopisné výstavě v Praze) – dostal se k nám pravděpodobně z některého zrušeného kláštera za Josefa II. v 80. letech 18. století a ve východní stěně kostela je viditelný zlomek (okno?) gotické kružby a uvnitř gotický výklenek pro uložení hostií (sanktuárium).

Ve 2. polovině 16. století převládlo po husitské revoluci protestantství. Fara byla obsazována kněžími podobojí. Z let 1586 – 90 je znám kněz Michal (pohnal majitele Lukova, že mu odmítá farskou louku v Želechovicích a desátek z Klečůvky a tamějšího mlýna). Většina obyvatel se po Bílé hoře a rekatolizaci opět přiklonila ke katolictví.

Kostel

Po vydání tolerančního patentu roku 1781 Josefem II. se k evangelické církvi přihlásilo pouze 49 osob. Farní kostel byl několikrát opravován (roku 1737 prodloužen a zaklenut, roku 1857 presbytář zapřen pilíři, v letech 1827-32 opět opravován, pak ještě pětkrát) roku 1794 byl kostel vymalován knězem (hostem) Tomášem Blabetou a ozdoben jeho obrazy “Večeře Páně“, „Narození Páně“ a „Poslední soud“. Dodnes zbyla pouze „Večeře Páně.“

Za třicetileté války obec zpustla (1618-1648), v roce 1621 byla velká neúroda a po povodni v roce 1660 se vedlo ještě hůře. Tehdy vypuklo v kraji povstání Valachů. Zúčastnilo se ho na 700 lidí. V roce 1644 byli poraženi. Mezi potrestanými byli
i 4 Želechovjané: Jan Batík, Jura Hrčka, Pavel Ležatků, Jan Tabelka, a to smrtí oběšením. První 3 ze zlínského dílu, Třabelka z vizovického. Celkové ztráty na životech na Lukovsku, Zlínsku a Vizovicku byly: 57 oběšených,
17 čtvrcených, 5 sťatých, 4 dáni na kolo a 1 dán na rožeň.

Želechovice nad Dřevnicí

Obec se nachází na levém břehu řeky Dřevnice, v nadmořské výšce 242 m n. m., 7 km od Zlína a 9 km od Vizovic. Středem protéká potok Obůrek, který odděluje dvě historické části. Vlastní vesnice leží v severní části, zatímco na jihu se rozkládají samoty a pasekářské usedlosti, dále pak zalesněný hřeben Vizovických vrchů.

Kontakt

Želechovice nad Dřevnicí
Ul. 4. května 68
763 11 Želechovice nad Dřevnicí
tel.: 775 569 118 
e-mail: obec@zelechovice.eu
IČO: 75158094
DIČ: CZ75158094
Číslo účtu:
258966988 / 0300 ČSOB, a.s.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie