Menu
Obec Želechovice nad Dřevnicí
Želechovicenad Dřevnicí

V pátek 27.1. 2023 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 28.1. 2023 od 8:00 do 14:00 hodin se koná II. kolo volby prezidenta ČR. Obec má 3 volební okrsky. Volební okrsek č. 1 je v budově Sokolovny, volební okrsek č. 2 je v budově základní školy. Volební okrsek č. 3 je v budově hasičské klubovny v Želechovicích - Pasekách. K prokázání totožnosti jsou voliči povinni předložit platný občanský průkaz, nebo cestovní pas. Volební lístky obdrží každý volič přímo ve volební místnosti. 

Zajímavosti z 18. a 19. století

V roce 1781 byly nařízeny povinné požární prohlídky a povinné vymetání komínů bylo svěřeno jedině kominíkům.

V roce 1790 měla naše obec 695 obyvatel ve sto domech.

V roce 1802 byla vojenská služba snížena na 10 –12 let.

V roce 1820 se připomínají v souvislosti s daňovým rozpisem jména Martin Bobál (pudmistr strany vizovské) a Jan Nedbálek s fojtem Janem Motýlem (za stranu zlínskou).

V roce 1843 bylo při sčítání lidu, zjištěno: 742 obyvatel, z toho 356 mužů, ve 145 domech 164 rodin, z toho 3 řemeslnické, 1 učitelská, 119 domkářů, 14 zahradníků (s 12 jitry půdy),
9 pololáníků (s 30 jitry půdy), 4 čtvrtláníci (po 15 jitrech).

V roce 1848 byl zřízen pravděpodobně obecní úřad pro vizovickou i zlínskou stranu.

V roce 1870 byla založena Reiffeisenova záložna u Motýlů, Občanská záložna u Březíků.

V roce 1890 byl založen poštovní úřad v Želechovicích.

V roce 1891 byl založen Dobrovolný spolek hasičský.

V roce 1898 byla vybudována železniční trať z Otrokovic do Vizovic (OZVD).

V roce 1899 bylo při sčítání obyvatelstva zjištěno 880 osob
ve 160 domech (z toho 117 evangelíků, 8 židů – majitelé palírny, ostatní katolíci).

Zajímavosti 18. a 19.století

Želechovice nad Dřevnicí

Obec se nachází na levém břehu řeky Dřevnice, v nadmořské výšce 242 m n. m., 7 km od Zlína a 9 km od Vizovic. Středem protéká potok Obůrek, který odděluje dvě historické části. Vlastní vesnice leží v severní části, zatímco na jihu se rozkládají samoty a pasekářské usedlosti, dále pak zalesněný hřeben Vizovických vrchů.

Kontakt

Želechovice nad Dřevnicí
Ul. 4. května 68
763 11 Želechovice nad Dřevnicí
tel.: 775 569 118 
e-mail: obec@zelechovice.eu
IČO: 75158094
DIČ: CZ75158094
Číslo účtu:
258966988 / 0300 ČSOB, a.s.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie